Atbalstu videi draudzīgas pārtikas audzēšanai saņem septiņas skolas

Šogad Pasaules Dabas Fonda izsludinātā grantu konkursa "Ielaid skolā dabu" ietvaros atbalstu bioloģiskās daudzveidības attīstībai skolu teritorijās saņems septiņas Latvijas skolas.

18.04.2023 | Rīga

pļava

Īstenojamie projekti veicinās skolēnos interesi un izpratni par dabu, bioloģisko daudzveidību, kā arī sniegs praktiskas iemaņas dažādu augu un dārzeņu audzēšanā, vairos skolēnos izpratni par veselīgas un videi draudzīgi audzētas pārtikas nozīmi.

Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas Fonda izglītības un sabiedrības iesaistes programmas vadītāja: "Plašais pieteikumu skaits konkursam apliecina skolotāju, skolēnu un vecāku ieinteresētību attīstīt mācību par bioloģisko daudzveidību un videi draudzīgas pārtikas audzēšanu skolās. Šogad iesniegto ideju skaits bija liels - 58 pieteikumi. Atbalstot septiņas skolas, ceram, ka labās prakses tiks turpinātas arī turpmākajos gados. Vēlamies pateikties visiem konkursa dalībniekiem par jēgpilnajām un radošajām idejām un iedrošināt projektus pieteikt arī nākošajā gadā."

Realizējamo projektu idejas sniedzas no siltumnīcas izveidošanas, kurā ar tehnoloģiju palīdzību tiks audzēti dažādi augi, līdz vertikālo dārzu dobēm. Dārzos tiks audzēti gan dārzeņi, gan dažādi zaļumi, gan ogulāji un augļu koki, notiks arī jau esošu dārzu pilnveidošana, lai audzētu plašāku augu klāstu, tostarp arī ārstniecības augus.

Atbalstu programmas "Ielaid skolā dabu" ietvaros, kas tiek īstenota ar ziedotāju un uzņēmuma "Lidl Latvija" atbalstu, šogad saņems septiņi skolu pieteiktie projekti:

Sūnu pamatskola Atašienē plāno paplašināt augļu dārzu, stādot gan jaunus augļu kokus, gan ogu krūmus, izveidojot īpašas vietas dabas vērošanai un ierīkojot objektus dabas daudzveidības paplašināšanai. Stādījumos tiks izmantoti tādi augi, kuru ziedēšanas laiks ir iespējami dažādāks, lai ilgāku laiku tos varētu izmantot apputeksnētāji. Vienlaikus akcentējot, ka pārtikā izmantojamos augļus, ogas un tējas var izaudzēt bez dažādu pesticīdu lietošanas.
Stāķu pamatskolas iekšpagalmā ir plānots izveidot vertikālos dārzus. Veidojot šos dārzus, bērni iemācīsies pazīt vērtīgus augus, tos sēt, stādīt, audzēt, lietot uzturā. Vertikālie dārzi kalpos kā mācību materiāls skolēniem, mācoties par augu augšanas procesu, augu uzbūvi, bioloģisko daudzveidību un ļaus gūt praktiskas iemaņas augu kopšanā.
Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola plāno uzstādīt siltumnīcu, kurā skolēni varēs apgūt iemaņas, kā audzēt augus ar tehnoloģiju palīdzību, izmantojot hidroponikas un aeroponikas metodi. Siltumnīcu plānots aprīkot ar elektroniku, lai skolēni varētu praktiski izstrādāt gudras siltumnīcas sistēmas.
Rudzātu vidusskolā ir plānots uzstādīt siltumnīcu, iegādāties notekūdeņu tvertnes, izveidot Latvijai raksturīgu ārstniecības augu dobi - pļavu, kurā augs kliņģerītes, kumelītes, asinszāle, fenhelis un ķimenes. Siltumnīcā paredzēts audzēt dēstus, ievākt un pētīt ražu, attīstot prasmi skolēnos audzēt ekoloģiski tīru pārtiku. Ārstniecības augu dobe veicinās augu daudzveidību skolas teritorijā, tā piesaistīs arī bites, taureņus un citus apputeksnētājus.
Rojas vidusskola plāno izveidot ilgtspējīgu permakultūras dārzu, ar kura palīdzību skolēni apgūs zināšanas par augsni, tās īpašībām, par dažādiem faktoriem, kas ietekmē augsnes skābumu un tās ražīgumu. Tiks apgūtas arī kompostēšanas prasmes. Praktiski darbojoties, skolēni mācīsies, kā veidot ilgtspējīgu un videi draudzīgu dārza kultūru. Izaudzētos augus un tējas skolēni paši ievāks, mācīsies pareizi tos apstrādāt, žāvēt un uzglabāt.
Ozolnieku vidusskola skolas teritorijā izveidos mazdārziņu ar augstajām dobēm un dobes, kas veidotas pēc permakultūras principiem. Dobēs tiks audzēti garšaugi, ārstniecības augu tējas un dārzeņi. Augu audzēšanā plānots iesaistīt skolēnus, skolas tehnisko personālu, vecākus un pedagogus.
Rīgas Katoļu ģimnāzija veidos Skolas dārzu, izstrādājot paaugstināto dobju projektu, kurā tiks audzēti dārzeņi, zaļumi, kā arī tiks stādīti augļu un ogu krūmi. Skolas dārzs būs kā centrālais objekts, lai veicinātu diskusiju par veselīgu ēšanu ikdienā, iekļaujot ēdienkartē pašu audzētus produktus. Tāpat arī kopā ar ekspertiem tiks veikts skolas ēdienkartes audits, lai to pilnveidotu, iekļaujot ēdienkartē pašu dārzā audzētos produktus un vietējās izcelsmes produktus no Latvijas saimniekiem.

Antra Birzule, "Lidl Latvija" korporatīvās sociālās atbildības vadītāja: "Daudzās Eiropas valstīs "Lidl" atbalsta projektus, kas skolas vecuma bērniem un jauniešiem palīdz praktiski ikdienā izzināt bioloģiski daudzveidīgas vides nozīmi, veselīgas pārtikas audzēšanu, ieguvi un tās nozīmi uzturā, tāpēc esam priecīgi veicināt šādu prasmju apguvi arī Latvijas skolās. Mēs uzskatām, ka bērniem, pašiem strādājot bioloģiski atbildīgos projektos, tas kļūs par ieradumu turpmākajai dzīvei - rūpēties par dabu, novērtēt to un izvēlēties veselīgu, droši audzētu pārtiku."

Konkursa "Ielaid skolā dabu" mērķis ir veicināt izglītības par bioloģisko daudzveidību attīstību skolās, vairojot interesi, izpratni un attīstot dabas atjaunošanas prasmes skolēnos un skolotājos. Skolas līdz šā gada 31.martam varēja pieteikt idejas, kas sekmēs dabas daudzveidību skolas apkaimē, šogad īpašu uzmanību vēršot pārtikas audzēšanai.

Par Pasaules Dabas Fondu

Pasaules Dabas Fonds ir Latvijā reģistrēta sabiedriskā labuma organizācija, World Wide Fund for Nature (WWF) asociētais partneris, kas Latvijā darbojas kopš 1991.gada. Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. Organizācijas mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu, dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.

Par "Lidl"

“Lidl”, kā daļa no Nekarzulmas pilsētā (Vācijā) bāzētās “Schwarz Group”, ir viens no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Vācijā un Eiropā. Ar vairāk nekā 12 200 veikaliem un 220 loģistikas centriem "Lidl" pašlaik strādā 31 valstī, kā arī ir pārstāvēts Āzijā, nodarbinot ap 376 000 cilvēku. 

SIA “Lidl Latvija” tika izveidots 2018. gada februārī un savu veikalu tīklu Latvijā atvēra 2021.gada 7. oktobrī. Šobrīd “Lidl Latvija” veikalu tīklā ir jau 30 veikali 13 Latvijas pilsētās.

Mediju kontaktiem

Korporatīvās Komunikācijas departaments
pr@lidl.lv

Kategorijas


Padalies tālāk

Skatīt vairāk