bilde

Ceļā uz rītdienu - par planētu ar nākotni!

Preču un pārtikas produktu ražošana un tirdzniecība ietekmē pasauli, it sevišķi vēl neskartās dabas teritorijas. Mums rūp tas, kā nodrošināt mūsu produktu augsto kvalitāti un pieejamību ilgtermiņā. Vienlaikus mēs zinām, ka mūsu tirgotās preces atstāj pēdas mūsu planētā – no izejvielu ieguves un to tālākas pārstrādes līdz preču transportēšanai, patēriņam, pārstrādei un iznīcināšanai.

Mēs apzināmies savu atbildību un tāpēc apņemamies: darīt vairāk to, kas nāk par labu planētai. Jo tikai tad mēs varam piedāvāt klientiem pievilcīgu preču klāstu ilgtermiņā un tādējādi nodrošināt arī savu dzīvotspēju nākotnē. 

Ar konkrētiem mērķiem un projektiem mēs sniedzam savu ieguldījumu vides aizsardzībā. Tas ietver taupīgu resursu izmantošanu, klimata aizsardzības pasākumu ieviešanu visā mūsu vērtību ķēdē un aktīvu ieguldījumu ekosistēmu aizsardzībā ar mūsu biznesa aktivitātēm.

bilde