tbd

Ceļā uz rītdienu - kopīgi veicinot pārmaiņas!

No mūsu piegādātājiem un klientiem līdz mūsu kolēģiem - pārtikas mazumtirdzniecībā mēs esam saistīti ar daudzām iesaistītājām pusēm, tāpēc šai sadarbībai mēs pievēršam īpašu uzmanību. Šādi varam dalīties ar savām zināšanām un arī mācīties. Tikai kopā spēsim pārvarēt nākotnes izaicinājumus un katru dienu kļūt arvien labāki.

Tāpēc mēs “Lidl” īstenojam nepārtrauktu, caurskatāmu dialogu ar visiem mums svarīgiem partneriem, kolēģiem un klientiem, lai viņi kļūtu par mūsu ceļabiedriem.

Vairāk par to, kā mēs veicinām dialogu ar ieinteresētajām pusēm, varat uzzināt mūsu pozīcijas publikācijā.

Der zināt

Pārtikas mazumtirdzniecība ir posms starp produkta ražotājiem un gala patērētājiem. Šo stāvokli mēs varam izmantot, lai palīdzētu nodrošināt to, ka ikdienas produkti tiek ražoti un patērēti aizvien atbildīgāk.

Mūsu aktivitāšu jomas saistībā ar dialogu

tbd