Atbilstība

Atbilstība jeb normatīvo aktu ievērošana šodien ir sarežģītāka parādība kā nekad. Globālajā vidē uz likumiem pamatotu prasījumu ir arvien vairāk, tāpēc savus procesus un sistēmas pastāvīgi piemērojam mainīgiem apstākļiem. Mēs īpaši uzsveram normatīvo aktu ievērošanu. Viens no mūsu uzņēmuma darbības principiem ir "Mēs ievērojam spēkā esošos normatīvos aktus un uzņēmuma iekšējās vadlīnijas". Atbilstība ir būtiska mūsu uzņēmējdarbības kultūras daļa.

"Lidl Latvija" SIA ir izveidota ziņošanas sistēma, kura jums kā uzņēmuma klientam, uzņēmējdarbības partnerim vai darbiniekam, rada iespēju ziņot mums par iespējamiem atbilstības pārkāpuma gadījumiem:

Atbilstības speciālists

Gadījumā, ja jums ir jautājumi par atbilstību, lūdzam vērsties pie "Lidl Latvija" SIA Atbilstības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi: compliance@lidl.lv vai uz pasta adresi: "Lidl Latvija" SIA, Dzelzavas iela 131, Rīga, LV-1021

Trauksmes celšana

Godīgums un caurskatāmība ir būtiska, lai nodrošinātu klientu, biznesa partneru un darbinieku pastāvīgu uzticību "Lidl". Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības principu ievērošanu, vēlamies laikus konstatēt potenciāli prettiesiskas darbības. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies saņemt informāciju par iespējamiem likumu pārkāpumiem. Par likuma pārkāpumu tiek uzskatīti gadījumi, kad mūsu darbinieki, izpildot funkcijas, savā valstī vai ārvalstīs pārkāpj spēkā esošus tiesību aktu noteikumus vai iekšējās darbības vadlīnijas, kā arī gadījumi, kad pieļauts pārkāpums attiecībā uz darbinieku. Piemēram: korupcijas gadījumi, konkurences tiesību vai datu aizsardzības pārkāpumi, kā arī pārkāpumi uzskaites, finanšu un nodokļu jomās.

Lai laikus uzzinātu par likumu pārkāpumiem un novērstu tos, lietderīga ir arī klientu un uzņēmējdarbības partneru palīdzība. Par likumu pārkāpumiem varat paziņot dažādos veidos. Neskatoties uz to kādā veidā nolemsiet mūs informēt, garantējam, ka katrs paziņojums tiks uzmanīgi izskatīts, un, ja vēlaties, tas tiks anonimizēts. Tāpēc mēs vēlamies, lai Jūs mūs informētu par visiem atbilstības pārkāpumiem, kas ietekmē mūsu biznesu, izmantojot mūsu uzskaitītos konfidenciālos ziņošanas kanālus:

Katrs ziņojums ir konfidenciāls un ziņotāju tas nekādā veidā nenostāda neizdevīgā stāvoklī.

Atbilstības noteikumi

Mūsu “Atbilstības noteikumi” veido "Lidl Latvija" darbinieku rīcības pamatu. Tie ir atvasināti no mūsu korporatīvā principa “Mēs ievērojam piemērojamos likumus un iekšējās vadlīnijas” un apkopo "Lidl Latvija" darbinieku tiesības un pienākumus.