bilde

Ceļā uz rītdienu – par saudzīgu dabas resursu izmantošanu!

Mēs, cilvēki, izmantojam arvien vairāk dabas resursus. Pieaug pasaules iedzīvotāju skaits un līdz ar to aug, piemēram, ūdens un citu dabas resursu patēriņš, kā arī atkritumu daudzums. Tāpēc tā ir mūsu pašu atbildība – rūpīgi izmantot izejvielas. Ar to mēs saprotam to iegūšanu videi draudzīgākā veidā, rūpīgu saldūdens izmantošanu, arvien vairāk rīkojoties saskaņā ar aprites ekonomikas modeli un izvairoties no pārtikas izšķērdēšanas.

Tāpēc "Lidl" ir apņēmies nepārtraukti aizsargāt un atbildīgi izmantot dabas resursus visā savā vērtību ķēdē.

Vairāk par mūsu visaptverošo apņemšanos rūpīgi izmantot dabas resursus varat uzzināt mūsu nostājas publikācijā.

Der zināt

Zemes pārtēriņa dienā atzīmē brīdi, kad mēs jau esam patērējuši tik daudz resursu, cik daba spēj dabiski atjaunoties. 2022. gadā šī diena bija jau 1. aprīlī, lai gan parasti tā ir jūlijā vai augustā. Esam saudzīgi Zemes resursu izmantošanā!

Mūsu aktivitātes resursu taupīšanas jomā

bilde