bilde

Ceļā uz rītdienu – par neskartu dabu!

Šķirņu daudzveidība ir pamats ekosistēmas funkcionēšanai un stabilitātei – tas veicina to noturīgumu pret ārējām pārmaiņām, kā, piemēram, klimata izmaiņām. Bioloģiskā daudzveidība veicina daudzveidīgu piedāvājumu. Ja tā ir apdraudēta, tā ietekmē mūsu preču kvalitāti un daudzveidību.

Bioloģiskās daudzveidības zuduma dzinējs ir pašreizējā lauksaimniecības prakse. Tādēļ mēs kā uzņēmums esam atbildīgi, sākot ar ražotnēm un beidzot ar piegādes ķēdēm. Veidā, kā mēs iegūstam un piedāvājam izejvielas un produktus, kā tie tiek ražoti, vai kā mēs veidojam veikalus, mēs varam saglabāt dzīvnieku sugu un augu šķirņu daudzveidību, kā arī aizsargājamos biotopus.

“Lidl” veicina bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un resursu racionālu izmantošanu.

Vairāk par mūsu visaptverošo iesaistīšanos bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā atradīsi mūsu nostājas dokumentā.

Der zināt

Saskaņā ar Greenpeace datiem pasaulē joprojām ir saglabātas tikai 20% no sākotnējām pirmatnējo mežu platībām. Ik minūti tiek izcirsti lietus meži 42 futbola laukumu platībā.

attēls