Būvniecības valsts kontroles birojs apstiprina “Lidl Latvija” lēmumu slēgt ēku Dzirciema ielā 42, Rīgā

“Lidl Latvija” ir saņēmis Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vēstuli, kurā tas nekavējoties aizliedz ēkas Dzirciema ielā 42, Rīgā turpmāku ekspluatāciju. BVKB lēmums apstiprina, ka “Lidl Latvija” pieņēma vienīgo pareizo un atbildīgo lēmumu slēdzot šo ēku no 2021. gada 6. marta. BVKB lēmumu atbalsta neatkarīgu un autoritatīvu būvniecības ekspertu, kā arī Latvijas Būvinženieru savienības atzinumi.

01.04.2021 | Rīga

Dzirciema 42

BVKB norāda: “Izvērtējot tehniskās apsekošanas atzinumos konstatēto kopsakarā ar Latvijas Būvinženieru savienības viedokli, kā arī ņemot vērā konstatētās atkāpes no prasībām, kas var ietekmēt ēkas drošumu, un vairāku būvspeciālistu viedokli par ēkas ekspluatācijas nepieļaujamību pašreizējā tehniskajā stāvokli, biroja ieskatā, ir pamatoti pieņemt lēmumu par visas ēkas ekspluatācijas aizliegumu. (…) Lai nodrošinātu, ka ekspluatācijā tiek izmantota ēka, kas atbilst Būvniecības likuma 9. pantā izvirzītajām prasībām, birojam ir tiesisks pamats pieņemt lēmumu par ēkas ekspluatācijas aizliegšanu līdz fiksētās bīstamības novēršanai.”

BVKB raksta, ka saņemot 24. februāra vēstuli no SIA “Konstruktoriks” par tirdzniecības centra Dzirciema ielā 42 nedrošo stāvokli, tā lūgusi papildus izvērtējumu no Latvijas Būvinženieru savienības. 2021. gada 16. martā BVKB saņēma vēstuli no Latvijas Būvinženieru savienības galvenā administratora Mārtiņa Straumes, kurā viņš norāda, ka ēkas ekspluatācija nav pieļaujama, kamēr nav veikti darbi ēkas konstrukcijas nostiprināšanai, un veikti citi ēkas drošu ekspluatāciju nodrošinoši pasākumi.

2021. gada 25. martā BVKB saņēma papildus vēstuli no AS “Inspecta Latvia”, kurā teikts, ka pēc Dzirciema ielas 42 ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas šī uzņēmuma eksperti secinājuši, ka ēkas konstrukcijas stabilitāte neatbilst Latvijas Būvniecības likuma 9. punktā noteiktajai mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībai. Tādēļ AS “Inspecta Latvia” secina, ka ēkas turpmāka ekspluatācija nav pieļaujama un pēc detalizētās izpētes veikšanas, nepieciešamības gadījumā jāveic konstrukciju pastiprināšana.

“Lidl Latvija” Nekustamo īpašumu departamenta vadītājs Aldis Riekstiņš saka: "Šis BVKB lēmums ir pozitīvs apstiprinājums mūsu agrākajam lēmumam nekavējoties slēgt šo ēku kā nedrošu. Pašlaik mēs rūpīgi pētām tehnisko ekspertu secinājumus un izvērtējam nākamos soļus.”

Kā jau ziņots iepriekš, “Lidl Latvija” 24. februārī saņēma SIA “Konstruktoriks” tehniskās apsekošanas rezultātus, kam sekoja 1. martā saņemtie SIA “Inženieru birojs “Būve un Forma”” veiktās apsekošanas rezultāti. Abu uzņēmumu eksperti norādīja uz sekojošajām problēmām: 1) ēkas nesošajām konstrukcijām konstatēti būtiski konstruktīvie trūkumi; 2) ēkas tērauda būvkonstrukciju nestspēja neatbilst Latvijas Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām prasībām par būves mehānisko stiprību un stabilitāti.

Ņemot vērā augstāk minētos faktus, 2021. gada 5. martā “Lidl Latvija” informēja visus nomniekus par ēkas slēgšanu no 6. marta, lai novērstu iespējamos riskus nomnieku un apmeklētāju veselībai. Tā kā darbinieku un klientu drošība ir “Lidl” augstākā prioritāte, visiem uzņēmuma īpašumā esošo ēku apmeklētājiem ir jābūt drošībā.

Par "Lidl"

Mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl”, kā daļa no Nekarzulmā (Vācijā) bāzētās “Schwarz Group”, ir viens no vadošajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Vācijā un Eiropā. Ar vairāk nekā 12 000 veikaliem un virs 200 loģistikas centriem, "Lidl" pašlaik strādā 31 valstī, kā arī ir pārstāvēts Āzijā.

Kā zemo cenu veikals, “Lidl” koncentrējas uz labākās cenas un kvalitātes attiecības nodrošināšanu saviem klientiem. Vienkāršība un sakārtoti darba procesi izpaužas "Lidl" ikdienas darbā veikalos, reģionālajos loģistikas centros un klientiem sniegtajos pakalpojumos. Nekarzulmā bāzētais “Lidl Stiftung” atbild par standartizēto darba procesu veidošanu un strukturēšanu.

"Lidl" pašlaik strādā vairāk par 360 000 darbinieku. Ikdienas darba dinamisms, spēks, kas ir šī darba rezultāts, un godīga savstarpējā sadarbība ir raksturīga "Lidl" darbam visā pasaulē.

"Lidl" uzņemas atbildību par cilvēkiem, sabiedrību un apkārtējo vidi. Ilgtspēja ir “Lidl” ikdienas darba kvalitātes solījuma rezultāts. Globāli strādājošās “Schwarz Group” apgrozījums 2021. finanšu gadā sasniedza 133,6 miljardus eiro.

Mediju kontaktiem

Korporatīvās Komunikācijas departaments
pr@lidl.lv

Kategorijas


Padalies

Skatīt vēl