Procacao

Procacao

Kāpēc ilgtspējīga kakao ražošana ir svarīga

Apmēram 40 procenti no visa pasaulē saražotā kakao nāk no Kotdivuāras. Tādējādi šī valsts ir pasaules lielākais kakao ražotājs. Katrs ceturtais valsts iedzīvotājs tieši vai netieši ir atkarīgs no kakao pupiņu audzēšanas – no kakao gūst iztiku seši miljoni cilvēku. Lielākā daļa kakao aug mazās ģimenes plantācijās, tomēr pēc ilgiem kakao audzēšanas gadiem ar novecojušām lauksaimniecības metodēm tās vairs nevarēja nodrošināt nepieciešamo peļņu iztikas nodrošināšanai. Tāpēc agrāk jaunu kakao plantāciju izveidei nelikumīgi tika izcirstas lielas  lietus mežu platības un iznīcināta daudzu sugu dzīves telpa.

Lai ilgtermiņā saudzētu augsni un lietus mežus un vienlaikus nodrošinātu kakao audzētāju peļņu, kakao audzētāji ir jāapmāca par modernām audzēšanas metodēm. Pateicoties tālākizglītībai, zemnieki var veiksmīgi saimniekot arī turpmāk un ilgtspējīgi veicināt globālo kakao patēriņu.

Ar projektu “PROCACAO” mēs parādām, ka lauksaimniecība un vides aizsardzība var iet roku rokā arī saistībā ar tādām izejvielām kā kakao. Tādējādi “Lidl” sniedz būtisku ieguldījumu ilgtspējīgā kakao ražošanā.

PROCACAO projekts

Kakao video

Projektu “PROCACAO” 2012. gadā Kotdivuārā “Lidl” uzsāka kopā ar “Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit” (GIZ) un Kotdivuāras Valsts lauku attīstības dienestu (ANADER). Jau 18 000 kakao lauksaimnieku ir mācījušies “PROCACAO” ietvaros ar ievērojamiem panākumiem. Piemēram, ir samazinājusies pesticīdu lietošana, tiek saudzēta augsne un jau pirmajos gados bija iespējams tajās pašās audzēšanas platībās gūt ievērojami lielākus ienākumus.

Kopš 2019. gada skola ir kļuvusi tik veiksmīga, ka tā pati sevi finansē, un ANADER un Vācijas valdība to turpina patstāvīgi. Tas nozīmē, ka arī turpmāk kakao audzētājus varēs apmācīt ar “PROCACAO” palīdzību. Mūsu video par “PROCACAO” dod iespēju vairāk iepazīties ar projektu.

Projekta panākumi

izglītoti kakao audzētāji

apmācības