Kakao

Kakao

"Lidl" Fairtrade kakao

Fairtrade logo

Kakao kā sastāvdaļa "Lidl" privāto zīmolu produktos

Kakao izmantota kā sastāvdaļu “Lidl” privāto zīmolu produktos – galvenokārt šokolādē, saldumos, smalkmaizītēs un smērmaizēs. Jau kopš 2016. gada beigām visā privāto zīmolu sortimentā kakao 100% apmērā tiek iepirkts no sertificētiem audzētājiem. Tas attiecas arī uz sezonas akciju precēm, piemēram, Lieldienās vai Ziemassvētkos. Ņemot vērā sertificētu kakao, mēs intensīvi sadarbojamies ar starptautiski atzītām sertifikācijas organizācijām “Fairtrade”, “Fairtrade Cocoa-Program”, “UTZ” un “Rainforest Alliance”. 100% mūsu šokolādes tāfelīšu sortimenta ir sertificēti ar “Fairtrade”. Fokusējoties uz kakao no sertificētiem audzētājiem, “Lidl” raida skaidru signālu piegādes ķēdes menedžmenta jomā un mērķtiecīgi iestājas par ilgtspējīgāku un uz nākotni orientētu kakao audzēšanu. Detalizētu informāciju par “Lidl” pasākumiem kakao jomā skatiet pozīcijas dokumentā par kakao ilgtspējīgu iepirkšanu.

Kakao

Kāpēc kakao tēma ir tik svarīgs?
Kakao audzēšana parasti ir saistīta ar virkni vides un sociālo problēmu. Kotdivuārā un Ganā, kas ir divas no lielākajām kakao ražotājām pasaulē, piemēram, lielākā daļa no iedzīvotājiem tieši vai netieši ir atkarīgi no kakao pupiņu audzēšanas. Lielākā daļa kakao aug mazās ģimenes plantācijās, tomēr pēc ilgiem kakao audzēšanas gadiem ar novecojušām lauksaimniecības metodēm tās vairs nevarēja nodrošināt nepieciešamo peļņu iztikas nodrošināšanai. Tāpēc jaunām plantācijām iepriekšējos gados nelikumīgi tika izcirsti lietus meži un iznīcināta daudzu sugu dzīves vide.

Peļņas samazināšanās un cenu spiediens noved pie minimālas vai negodīgas samaksas kakao audzētājiem un bieži vien saistās ar bērnu darbu vai piespiedu darbu. Turklāt darbs plantācijās ir ļoti bīstams un fiziski nogurdinošs.

Kā uzlabot situāciju?
“Lidl” apzinās savu, kā pārtikas tirgotāja atbildību, un tāpēc ikdienas tirdzniecībā uzņemas ekonomisko, sociālo un ekoloģisko atbildību. Lai ilgtermiņā saudzētu augsnes un lietus mežus un vienlaikus nodrošinātu peļņu, kakao audzētāji ir jāapmāca par modernām audzēšanas metodēm. Pateicoties tālākizglītībai, zemnieki var veiksmīgi saimniekot arī turpmāk un ilgtspējīgi veicināt globālo kakao patēriņu. Kopš 2016. gada beigām visā “Lidl” pašu zīmolu sortimentā kakao 100% apmērā tiek iepirkts no sertificētiem audzētājiem.

"Lidl" aktivitātes ilgtspējīgākai lauksaimniecībai

Runa ir vairāk nekā tikai par šokolādi: Kā mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl” ir ļoti ieinteresēts, lai tāda izejviela kā kakao tiktu audzēta ilgtspējīgākā veidā. Tā var nodrošināt, lai, piemēram, kakao no Āfrikas, kas nodrošina galveno iztikas avotu daudziem vietējiem iedzīvotājiem, varētu audzēt ilgtermiņā. Turklāt runa ir par lietus mežiem kā svarīgu ekosistēmu.

Tāpēc, piemēram, Ganā un Kotdivuārā, kas ir divas svarīgas kakao audzēšanas valstis pasaulē, mēs iestājamies par ilgtspējīgu kakao audzēšanu. Tur ar “Lidl” palīdzību kakao audzētāji tiek apmācīti par ilgtspējīgu lauksaimniecību, lai iemācītos audzēt kakao videi nekaitīgākā veidā un ar modernām tehnoloģijām.

Pateicoties projektiem “Way To Go” un “PROCACAO”, kakao audzētāji iepazīstas arī ar citām lauksaimniecības izejvielām, ko viņi varētu efektīvi audzēt savās plantācijās. Tādējādi zemnieki investē ne tikai savas iztikas nodrošināšanā, bet no bioloģiskās daudzveidības gūst labumu arī vide. Pateicoties ilgtspējīgākai lauksaimniecībai, sīkzemnieki var labāk izturēt klimata pārmaiņas un cenu svārstības. Citi pozitīvie efekti: tā viņi nodrošina ienākumus un iztiku arī nākamajām paaudzēm.