elektroauto uzlādes stacija

Klimata pārmaiņu iniciatīva "Science Based Target"

Klimata pārmaiņas apdraud mūsu iztikas avotus un prasa visu sabiedrības līmeņu iesaistīšanos. Lidl jau ilgstoši ir apņēmies īstenot vairākus klimata aizsardzības pasākumus. Tagad mēs speram izlēmīgu soli uz priekšu un izvirzām sev vērienīgus zinātniskus klimata mērķus – tā sauktos zinātnē balstītos mērķus.

2020. gada augustā Schwarz grupa, visu tās uzņēmumu vārdā, paziņoja par pievienošanos zinātnē balstītu mērķu programmai. Mēs nospraudīsim konkrētus mērķus un pasākumus, lai novērstu, samazinātu vai kompensētu mūsu darbības un piegādes ķēdēs radītās CO2 emisijas.

 

Zinātnē balstīti mērķi

Vēja ferma

Zinātnē balstītie mērķi (SBT) ir siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi, kas definēti zinātniski.

Zinātnē balstīto mērķu iniciatīvu izveidoja 2015. gadā, apvienojoties organizācijām CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute), WWF (World Wide Fund for Nature) un UNGC (Apvienoto Nāciju Organizācijas Global Compact).

Uzņēmumi, kas piedalās šajā iniciatīvā, izvirzīja vērienīgu mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas saskaņā ar 2015. gada Parīzes klimata vienošanos.