Rūpnīcā

ACT

“Lidl” iestājas par godīgām tekstilrūpniecībā strādājošo algām

Kā liels tirdzniecības uzņēmums “Lidl” pasūta apģērba un tekstilizstrādājumu izgatavošanu visā pasaulē. Tekstilrūpniecības ražošanas valstīs valda dažādi darba vides nosacījumi atkarībā no konkrētās valsts likumdošanas un sociālekonomiskās attīstības.

Pievienošanās ACT

Rūpnīca Kambodžā

Kopš 2019. gada novembra “Lidl” ir iesaistījies starptautiskajā iniciatīvā “Action, Collaboration, Transformation” (ACT), lai kopā ar citiem uzņēmumiem starptautiskā līmenī noteiktāk iestātos par iztiku garantējošām algām tekstilrūpniecībā.

ACT iestājas par algu paaugstināšanu un diskusijām par darba koplīgumu noslēgšanu. Pašlaik ACT aktīvi darbojas Kambodžā un veic sarunas ar citām ražošanas valstīm. Šajā kontekstā uz laiku tiek noteikti konkrēti iepirkumu apjomi, kas nepieļauj ražošanas uzņēmumu migrāciju uz citām ražošanas valstīm ar zemāku algu līmeni. Tiek plānota paplašināšanās arī uz citām ražošanas valstīm.

Dalība ACT notiek atbilstoši “Lidl” Rīcības kodeksam, kurā ir noteiktas prasības attiecībā uz to līgumpartneru sociālajiem un vides standartiem, ar ko “Lidl”sadarbojas starptautiskā līmenī. Mērķis ir piedāvāt klientiem produktus, kas ražoti atbildīgi un videi nekaitīgā veidā. Piedaloties ACT, “Lidl” sekmē dzīves un darba apstākļu uzlabošanos ražošanas valstīs, ievērojot savu uzņēmēja rūpības pienākumu.

“Tādu uzņēmumu kā “Lidl” līdzdalība ir īpaši svarīga, jo “Lidl” ir liels iepirkumu apjoms un nozīmīga ietekme uz piegādātājiem Āzijā. Ar labāku iepirkumu praksi ACT biedri kopīgi vēlas panākt, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības uz iztiku garantējošām algām apģērbu rūpniecībā un tiktu veicinātas vajadzīgās pārmaiņas rūpniecībā, kam jau sen bija jābūt ieviestām.”

Franks Hoffers (Frank Hoffer), ACT izpilddirektors

Par ACT

ACT Logo

ACT ir pirmais globālais nolīgums, kura mērķis ir panākt standartveida darba koplīgumus tekstilus, apģērbus un apavus ražojošajās valstīs. Šī iniciatīva iestājas par iztiku garantējošām algām minētajā sektorā un apvieno nozīmīgas organizācijas, tostarp zīmolus, tirgotājus, arodbiedrības, ražotājus un valdības, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu sasniegt izvirzītos mērķus.

ACT izpratnē iztiku garantē alga, kas sedz darbinieku un viņu tiešo ģimenes locekļu dzīvošanas izmaksas; ietver pietiekamus brīvi pieejamus ienākumus un tiek izmaksāta normālā darba laikā bez virsstundām. Vairāk informācijas par ACT ir skatāma šeit.