REset Plastic

Samazini un pārstrādā. REset Plastic - mūsu plastikas stratēģija

Kāpēc to darīt?

Pārtikas produktu mazumtirdzniecībā plastmasai ir svarīga nozīme: tā ir izturīga, viegla un to var izmantot dažādos veidos. Plastmasa jo īpaši aizsargā pārtiku transportēšanas laikā un ļauj mums saviem klientiem garantēt produktu kvalitāti, uzglabāšanas laiku un svaigumu. Tomēr, tā kā pasaulē tiek ražots aizvien vairāk plastmasas un pārāk maz no tās tiek pārstrādāts, tad plastmasas atkritumi ir pieaugoša problēma cilvēkiem, dzīvniekiem un videi.

Plastmasas stratēģijas mērķi

Kā starptautisks pārtikas mazumtirgotājs mēs apzināmies savu atbildību. Šī iemesla dēļ mēs esam apņēmušies līdz 2025. gadam samazināt plastmasas patēriņu par 20%, padarot 100% no mūsu privāto zīmolu preču iepakojuma maksimāli otrreiz pārstrādājamu un izmantojot vidēji 20% otrreizējās pārstrādes materiālu privāto preču zīmju iepakojumā, kas izgatavots no plastmasas.

Šie mērķi ir daļa no "REset Plastic", "Schwarz Group" starptautiskās plastmasas stratēģijas, kas tika aizsākta 2018. gadā. Kopā mēs īstenojam vīziju “Mazāk plastmasas — slēgtie cikli”.

20 %
100%
25%
REset Plastic

REset Plastic un tās piecas darbības jomas

Plastmasas tēmai nav vienkārša risinājuma. Ņemot vērā tās sarežģītību, esam ieviesuši piecas darbības jomas, kurās šo tēmu apskatām visaptveroši:

REduce
Kad vien iespējams plašāk un ilgtermiņā mēs izvairāmies no plastmasas.
Mūsu atkārtoti lietojamie sieta maisiņi augļiem un dārzeņiem ir veids, kā radīt ilgtspējīgu alternatīvu plastmasas maisiņiem.

REdesign
Mēs veidojam produktus un iepakojumu tā, lai tie būtu pārstrādājami un veicinātu noslēgtu aprites ciklus.
Mēs jau esam samazinājuši plastmasas daudzumu daudzos iepakojumos, palielinājuši pārstrādājamību vai arī esam izmantojuši pārstrādātu plastmasu. Mūsu iepakojuma marķējums arī padara to mūsu klientiem pārskatāmu.

REcycle
Mēs vācam, šķirojam un pārstrādājam plastmasu, tā noslēdzot izejvielu aprites ciklus.
Gandrīz visi pārstrādājamie produkti mūsu noliktavās šodien tiek šķiroti atsevišķi. Tas ļauj pārstrādāt veco plastmasas iesaiņojuma materiālu jaunos maisiņos.

REmove
Mēs palīdzam samazināt plastmasas atkritumus vidē.
Kopā ar mūsu sadarbības partneriem “Project Stop” un “One Earth – One Ocean e.V.” mēs sniedzam ieguldījumu no plastmasas brīvos okeānos un upēs. Šī iesaiste arī ietver vietējos projektus valstīs, kurās darbojas "Lidl".

REsearch
Mēs investējam inovatīvo risinājumu pētniecībā un attīstībā, informējam par pārstrādi un resursu taupīšanu.
Kā daļa no "Schwarz Group" mēs esam parakstījuši "Ellen MacArthur Foundation" globālo apņemšanos, kas ir spēcīga zīme mūsu vīzijai par globāli funkcionējošu aprites ekonomiku.