Kopā

Cilvēktiesību ievērošanas principu deklarācija

Miljoniem cilvēku visā pasaulē katru dienu ir iesaistīti tādu pārtikas produktu ražošanā, kurus savos plauktos pārdod visdažādākie pārtikas mazumtirgotāju, tai skaitā, "Lidl".

Tāpat kā valdības, arī uzņēmumi ir atbildīgi par to, lai to globālajās piegādes ķēdēs tiktu ievērotas cilvēktiesības. Šī prasība ir jāievieš kā obligāta. Cilvēktiesību principu ievērošana jāīsteno tiešajās biznesa attiecībās. Tāpēc "Lidl", ciešā saziņā ar saviem biznesa partneriem, apņemas ievērot cilvēktiesības visos mūsu piegādes ķēdes posmos.

Šo pamattiesību ievērošana un aizsardzība ir daļa no mūsu korporatīvās atbildības politikas. Šajos centienos mēs vadāmies pēc principiem, kas noteikti starptautiski spēkā esošajos dokumentos, piemēram, ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos  un Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā.

Tā kā mēs uzskatām, ka mūsu uzņemējdarbības panākumi ir balstīti uz taisnīgu izturēšanos vienam pret otru. Atbildība par līdzcilvēkiem un sabiedrību ir spēcīga "Lidl" korporatīvo principu sastāvdaļa. Zemāk variet iepazīties ar "Schwarz" grupas politikas paziņojumu cilvēktiesību jomā.