marķējums

Produktu marķējumi un sertifikāti

Mēs informējam, lai palīdzētu pārdomāti iepirkties

Privāto zīmolu produkti, kam pievienoti marķējumi, piedāvā klientiem papildus informāciju un apstiprina mūsu augstos kvalitātes un produktu standartus. Šajā saistībā mēs vēlētos izcelt vairākus svarīgus sertifikātus, piemēram "EU Bio", "Fairtrade", "Rainforest Alliance", "MSC" un "ASC".

Citi marķējumi uz produktiem signalizē par mūsu pārtikas un nepārtikas preču īpašajām iezīmēm. "Lidl" Latvijā jau kopš 2021. gada pārdod tekstilizstrādājumus no "Lidl" privātā zīmola modes līnijām. Papildus perfektiem šuvumiem un augstas kvalitātes darbam, sertifikāti garantē šo produktu nekaitīgumu ādai, bīstamu vielu neesamību vai arī ekoloģisku ražošanas metodi, atkarībā no attiecīgā marķējuma specifikas. Turklāt elektroniku, sadzīves tehniku, rotaļlietas un mēbeles papildus paša "Lidl" iekšējām pārbaudēm plaši pārbauda arī neatkarīgi institūti.

Pārredzams produktu marķējums

Mēs vēlamies, lai mūsu klientiem būtu viegli pieņemt pārdomātus lēmumus. Tāpēc mēs ļoti redzami marķējam savus produktus ar informāciju par to uzturvērtību, alergēniem un ilgtspēju. Mēs arī esam krietni stingrāki par legāli noteiktajām prasībām, piemēram, ar "Nutri-Score" papildu uzturvērtības marķējumu vai "V" simbolu vegāniskiem vai veģetāriem produktiem.

Āfrikā ražota kokvilna

"Āfrikā ražota kokvilna" ir "Aid by Trade" fonda iniciatīva un viens no pasaules vadošajiem standartiem ilgtspējīgi ražotai kokvilnai. Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt mazajiem zemes īpašniekiem Āfrikā rīkoties un būt neatkarīgiem no ziedojumiem, lai izlabotu dzīves un darba apstākļus un mērķtiecīgi veicinātu vides aizsardzību. Apmācību kursu laikā lauksaimnieki apgūst efektīvas un ilgtspējīgas kokvilnas audzēšanas metodes, kas palīdz sasniegt labāku ražu, nekaitējot videi un savai veselībai. Šāda iniciatīva nodrošina atbildīgu un ilgtspējīgu ieguldījumu Āfrikas kokvilnas tekstilizstrādājumu uzņēmumos.

ASC

Akvakultūras uzraudzības padome (ASC) ir neatkarīga NVO kuru 2010. gadā līdzdibināja Pasaules Dabas fonds, lai pārvaldītu atbildīgas akvakultūras globālos standartus.
ASC sertificētās audzētavas tiek neatkarīgi novērtētas, un tās ietekme ir jūtama visā procesā: no ūdens kvalitātes, atbildīgas barības iegūšanas, slimību profilakses, dzīvnieku labturības līdz godīgai attieksmei pret darbiniekiem un pozitīvu attiecību uzturēšanai ar vietējām kopienām.
Patērētāji var paļauties, ka ASC marķējums apzīmē jūras veltes, kas ražotas, rūpējoties par cilvēkiem un mūsu planētu.

EU Ecolabel

EU Ecolabel ir starptautisks kvalitātes sertifikāts, kas ir atzīts visās ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. EU Ecolabel mērķis ir ļaut patērētājam atpazīt videi draudzīgus un veselīgus produktus. Sertifikātu saņem produkti vai pakalpojumi, kuri mazāk ietekmē vidi nekā līdzvērtīgi produkti. EU Ecolabel izvirza augstas prasības attiecībā uz sociālu un videi draudzīgu ražošanu, kā arī lietojamību. Sertifikācijā tiek ņemts vērā viss produkta dzīves cikls, sākot ar izejvielu ieguvi līdz ražošanai, izplatīšanai un utilizācijai. 

Fairtrade

Fairtrade iestājas par labākiem darba un dzīves apstākļiem mazajiem ražotājiem un darbiniekiem Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Vairāk nekā 1,6 miljoni mazo ražotāju un strādnieku jau gūst labumu no stabilām minimālajām cenām, Fairtrade prēmijas sabiedriskiem projektiem un vidi saudzējošas lauksaimniecības veicināšanas. Neatkarīgi apstiprinātie Fairtrade standarti ietver kritērijus par demokrātiskām organizatoriskajām struktūrām, vides aizsardzību un drošiem darba apstākļiem.

Fairtrade izejvielas

Papildus Fairtrade produkta marķējumam pastāv arī Fairtrade izejvielu marķējums Fairtrade sastāvdaļām kompozītproduktā. Fairtrade izejvielu marķējums attiecas uz vienu godīgi audzētu un tirgotu sastāvdaļu, proti, kakao, cukuru, augļu sulu, tēju vai kokvilnu. Ja produktā tiek izmantota sastāvdaļa ar daudzuma kompensāciju, šī sastāvdaļa ir atzīmēta ar bultiņu.
Tas nozīmē, ka tikai etiķetē norādītajai sastāvdaļai jauktajā produktā ir Fairtrade sertifikāts - piemēram, šokolādes tāfelītei nepieciešamais kakao vai cukura daudzums ir iegādāts saskaņā ar Fairtrade nosacījumiem. Fairtrade standarti ražotājvalstīs nemainīsies – kooperatīvi saņems stabilas minimālās cenas un piemaksas. Nepieciešamās pārbaudes veic FLOCERT.

FSC

Forest Stewardship Council® ir nevalstiska, bezpeļņas organizācija. Tās mērķis ir veicināt videi draudzīgu, sociāli pieņemamu un ekonomiski izdevīgu meža izmantošanu. FSC® zīmogs (FSC® N001585) apzīmē dabisko mežu saglabāšanu un pret dabisku mežu pārveidošanu par plantācijām, kā arī FSC® standartu ievērošanu visā pārstrādes un mazumtirdzniecības ķēdē. Būtiski kritēriji ir vietai atbilstošu koku sugu izmantošana, vērtīgo biotopu aizsardzība, ģenētiski modificēto augu aizliegums un izvairīšanās no pesticīdiem. Atbilstību FSC® noteikumiem vismaz reizi gadā pārbauda neatkarīgi auditori.

GOTS

Global Organic Textile standartu (GOTS) ir izstrādājusi starptautiska standartu organizācija, kas iestājas par videi nekaitīgāku un sociāli atbildīgu tekstilizstrādājumu ražošanu. Zīmogs apzīmē pasaulē vienotu, kontrolējamu, sociālu un ekoloģisku standartu. Šo zīmogu saņem tikai tekstilizstrādājumi, kuru sastāvā ir vismaz 70% bioloģiski ražotas dabiskās šķiedras. Visa tekstilizstrādājumu ražošanas ķēde ir neatkarīgi sertificēta. Visus produktus var izsekot un pārbaudīt publiskā datubāzē.

LWG

Lidl ir Leather Working Group (LWG) biedrs un veicina atbildīgu ādas ražošanu visā ādas piegādes ķēdē. Ādas darba grupa ir bezpeļņas daudzu ieinteresēto personu iniciatīva, kas ir atbildīga par pasaulē vadošo vides, sociālo un pārvaldības sertifikācijas standartu ādas ražošanā. Kā daudzu ieinteresēto personu iniciatīva LWG ir vairāk nekā 2000 sertificētu piegādātāju no visas ādas ražošanas nozares.
Kopš 2005. gada LWG ir strādājis, lai izstrādātu labāko praksi nozarē un sniegtu vadlīnijas nepārtrauktiem uzlabojumiem.

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) ir starptautiska un neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas darbojas zivju krājumu ilgtspējīgas izmantošanas un jūras vides aizsardzības labā. Tikai zvejniecībām, kas atbilst MSC vides standarta stingrajiem zinātniskajiem kritērijiem, ir atļauts identificēt savus lomus ar MSC marķējumu: tas nozīmē, ka netiek zvejots pārzvejotos krājumos, tiek samazināta negatīvā ietekme uz citām sugām un jūras gultni, un uz visu zveju attiecas uz nākotni vērsta pārvaldība ar atbilstošu zvejas darbību regulējumu un kontroli. Atbilstību kritērijiem pārskatāmā procesā pārbauda neatkarīgas ekspertu grupas un katru gadu pārbauda pēc veiksmīgas sertifikācijas.

OEKO-TEX® STANDARD 100

Produktu marķējums STANDARD 100 by OEKO-TEX® apzīmē visā pasaulē vienotu un neatkarīgu tekstilizstrādājumu testēšanas un sertificēšanas sistēmu. Tas ietver bīstamu vielu, tai skaitā, ar likumu aizliegtu un veselībai kaitīgu ķīmisko vielu testus. Standartā noteiktās normas ir paredzētas patērētāju aizsardzībai un ievērojami pārsniedz valstu (starptautiskās) noteiktās prasības.

Rainforest Alliance

Šis marķējums identificē produktus, kuri pilnībā vai daļēji nāk no Rainforest Alliance sertificētiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Produktu izcelsmei ir pilnībā jāatbilst Rainforest Alliance ilgtspējīgas lauksaimniecības standarta stingrajiem noteikumiem. Tie iekļauj tādus kritērijus kā vides aizsardzība, sociālā atbildība un peļņa. Vadlīnijas izstrādātas, pirmkārt, lai aizsargātu un saglabātu dzīvnieku un augu valsti, kā arī rūpētos par augsni un ūdeņiem. Otrkārt, lai uzlabotu darbinieku, viņu ģimeņu un vietējās sabiedrības dzīves apstākļus. Šis marķējums īpaši labi zināms saistībā ar tādiem produktiem kā tēja, kafija vai kakao (iepriekš UTZ marķējums). 

RSPO

Ilgtspējīgas palmu eļļas apaļā galda organizācijas (RSPO) mērķis ir ilgtspējīgu palmu eļļu padarīt par normu. Šī iniciatīva veicina ilgtspējīgākas eļļas palmu audzēšanas metodes. Tas nodara mazāku kaitējumu videi. Sertificēšanas kritērijiem ir ekoloģisks un sociāls raksturs. Tie ietver prasību ievērot zemnieku un strādnieku pamattiesību ievērošanu ražošanas reģionos. Aizsargājamās teritorijās ir jāatsakās no palmu audzēšanas palmu eļļas ieguvei.