marķējums

Produktu marķējumi un sertifikāti

Mēs informējam, lai palīdzētu pārdomāti iepirkties

Privāto zīmolu produkti, kam pievienoti marķējumi, piedāvā klientiem papildus informāciju un apstiprina mūsu augstos kvalitātes un produktu standartus. Šajā saistībā mēs vēlētos izcelt vairākus svarīgus sertifikātus, piemēram "EU Bio", "Fairtrade", "Rainforest Alliance", "MSC" un "ASC".

Citi marķējumi uz produktiem signalizē par mūsu pārtikas un nepārtikas preču īpašajām iezīmēm. "Lidl" Latvijā jau kopš 2021. gada pārdod tekstilizstrādājumus no "Lidl" privātā zīmola modes līnijām. Papildus perfektiem šuvumiem un augstas kvalitātes darbam, sertifikāti garantē šo produktu nekaitīgumu ādai, bīstamu vielu neesamību vai arī ekoloģisku ražošanas metodi, atkarībā no attiecīgā marķējuma specifikas. Turklāt elektroniku, sadzīves tehniku, rotaļlietas un mēbeles papildus paša "Lidl" iekšējām pārbaudēm plaši pārbauda arī neatkarīgi institūti.

Pārredzams produktu marķējums

Mēs vēlamies, lai mūsu klientiem būtu viegli pieņemt pārdomātus lēmumus. Tāpēc mēs ļoti redzami marķējam savus produktus ar informāciju par to uzturvērtību, alergēniem un ilgtspēju. Mēs arī esam krietni stingrāki par legāli noteiktajām prasībām, piemēram, ar "Nutri-Score" papildu uzturvērtības marķējumu vai "V" simbolu vegāniskiem vai veģetāriem produktiem.

Āfrikā ražota kokvilna

"Āfrikā ražota kokvilna" ir "Aid by Trade" fonda iniciatīva un viens no pasaules vadošajiem standartiem ilgtspējīgi ražotai kokvilnai. Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt mazajiem zemes īpašniekiem Āfrikā rīkoties un būt neatkarīgiem no ziedojumiem, lai izlabotu dzīves un darba apstākļus un mērķtiecīgi veicinātu vides aizsardzību. Apmācību kursu laikā lauksaimnieki apgūst efektīvas un ilgtspējīgas kokvilnas audzēšanas metodes, kas palīdz sasniegt labāku ražu, nekaitējot videi un savai veselībai. Šāda iniciatīva nodrošina atbildīgu un ilgtspējīgu ieguldījumu Āfrikas kokvilnas tekstilizstrādājumu uzņēmumos.

ASC

Akvakultūras pārvaldības padome (ASC) ir 2010. gadā dibināta neatkarīga bezpeļņas organizācija. Tās mērķis ir veicināt zivju ilgtspējīgu audzēšanu pasaulē. ASC marķējums uz produkta apliecina, ka zivis un jūras produkti ir no audzētājiem, kuriem ir sertifikāts par to, ka viņi saudzē vidi un rūpējas par labiem darba apstākļiem. Produktu izcelsmi var izsekot pārredzami un bez pārtraukuma no ražošanas brīža līdz nokļūšanai veikalos. Tādējādi patērētāji vienmēr var būt droši, no kurienes ir konkrētie zivju un jūras produkti un kā tie ir ražoti.

Cradle2Cradle

Cradle to Cradle Certified™ produktu standarts sertificē tādus otrreiz pārstrādājamus izstrādājumus, kā tekstilizstrādājumi. Cradle to Cradle sertifikāts nozīmē, ka produkti ir novērtēti piecās kategorijās: materiālu nekaitīgums, materiālu atkārtota izmantošana, atjaunojamie energoresursi un oglekļa izmantošana, ūdens kontrole un sociālā atbildība. Cradle to Cradle Products Inovāciju institūts piešķir piecu līmeņu sertifikātus  - pamata, bronzas, sudraba, zelta un platīna - atkarībā no produkta rezultātiem individuālās testa kategorijās. Šo standartu izstrādāja Viljams Makdono (William McDonough) un Dr. Mihaels Braungarts (Michael Braungart). Cradle to Cradle Products Inovāciju institūta galvenais birojs atrodas Oklendā, Kalifornijā, ASV, ar birojiem Vašingtonas apgabalā, ASV un Amsterdamā, Nīderlandē.

EU Ecolabel

EU Ecolabel ir starptautisks kvalitātes sertifikāts, kas ir atzīts visās ES dalībvalstīs, kā arī Turcijā, Norvēģijā, Islandē un Šveicē. EU Ecolabel mērķis ir ļaut patērētājam atpazīt videi draudzīgus un veselīgus produktus. Sertifikātu saņem produkti vai pakalpojumi, kuri mazāk ietekmē vidi nekā līdzvērtīgi produkti. EU Ecolabel izvirza augstas prasības attiecībā uz sociālu un videi draudzīgu ražošanu, kā arī lietojamību. Tiek ņemts vērā pilns produkta dzīves cikls, sākot ar izejvielu ieguvi līdz ražošanai, izplatīšanai un utilizācijai. 

Fairtrade

Fairtrade iestājas par labākiem darba un dzīves apstākļiem mazajiem ražotājiem un darbiniekiem Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Vairāk nekā 1,6 miljoni mazo ražotāju un strādnieku jau gūst labumu no stabilām minimālajām cenām, Fairtrade prēmijas sabiedriskiem projektiem un vidi saudzējošas lauksaimniecības veicināšanas. Neatkarīgi apstiprinātie Fairtrade standarti ietver kritērijus par demokrātiskām organizatoriskajām struktūrām, vides aizsardzību un drošiem darba apstākļiem.

Fairtrade izejvielas

Papildus Fairtrade produktu marķējumiem pastāv arī Fairtrade izejvielu marķējums godīgi tirgotām produktu izejvielām. Fairtrade izejvielu zīmogi attiecas uz atsevišķām godīgi audzētām un tirgotām sastāvdaļām, piemēram, kakao, cukuru vai kokvilnu. Šīs sastāvdaļas var tirgot apjoma pārdalīšanas veidā. Tikai marķējumā norādītā sastāvdaļa kombinētajā produktā ir sertificēta kā Fairtrade, piemēram, šokolādes batoniņam nepieciešamais kakao vai cukura daudzums ir iepirkts ar Fairtrade nosacījumiem. Fairtrade standarti izejvielu audzēšanas valstīs ir nemainīgi – kooperatīvi saņem stabilas minimālās cenas un prēmijas. Kontroles veic FLOCERT.

 

FSC

Mežu uzraudzības padome (FSC) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija. Tās mērķis ir veicināt ekoloģisku, sociāli atbildīgu un ekonomiski ilgtspējīgu mežu izmantošanu. FSC® iestājas par dabisko mežu saglabāšanu un pret to pārvēršanu plantācijās, kā arī par FSC® standartu ievērošanu visā koku pārstrādes un tirdzniecības ķēdē. Svarīgi kritēriji ir vietējo koku sugu izmantošana, vērtīgu biotopu aizsardzība, ģenētisku modificētu augu aizliegums un pesticīdu nelietošana. Atkarībā no atbilstības specifikācijām, marķējumu piešķir trijos līmeņos. FSC® noteikumu ievērošanu vismaz reizi gadā kontrolē neatkarīgi eksperti. 

GOTS

Global Organic Textile standartu (GOTS) ir izstrādājusi starptautiska standartu organizācija, kas iestājas par videi nekaitīgāku un sociāli atbildīgu tekstilizstrādājumu ražošanu. Zīmogs apzīmē pasaulē vienotu, kontrolējamu, sociālu un ekoloģisku standartu. Šo zīmogu saņem tikai tekstilizstrādājumi, kuru sastāvā ir vismaz 70% bioloģiski ražotas dabiskās šķiedras. Visa tekstilizstrādājumu ražošanas ķēde ir neatkarīgi sertificēta. Visus produktus var izsekot un pārbaudīt publiskā datubāzē.

MSC

Jūras uzraudzības padome (MSC) ir starptautiska neatkarīga bezpeļņas organizācija. Tās mērķis ir pretoties pārmērīgai nozvejai pasaulē un veidot pasaules zivju rūpniecību ilgtspējīgai nākotnei. MSC marķējums nodrošina zivju krājumu saglabāšanos augstā līmenī. Zvejas rīki ir jāizmanto atbildīgi, līdz minimumam samazinot to ietekmi uz ekosistēmu un piezveju. Tādējādi saglabājot neskartu dzīves vidi zivju un citu jūras dzīvnieku nākamajām paaudzēm.

OEKO-TEX® STANDARD 100

Produktu marķējums STANDARD 100 by OEKO-TEX® apzīmē visā pasaulē vienotu un neatkarīgu tekstilizstrādājumu testēšanas un sertificēšanas sistēmu. Tas ietver bīstamu vielu, tai skaitā, ar likumu aizliegtu un veselībai kaitīgu ķīmisko vielu testus. Standartā noteiktās normas ir paredzētas patērētāju aizsardzībai un ievērojami pārsniedz valstu (starptautiskās) noteiktās prasības.

Rainforest Alliance

Šis marķējums identificē produktus, kuri pilnībā vai daļēji nāk no Rainforest Alliance sertificētiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Produktu izcelsmei ir pilnībā jāatbilst Rainforest Alliance ilgtspējīgas lauksaimniecības standarta stingrajiem noteikumiem. Tie iekļauj tādus kritērijus kā vides aizsardzība, sociālā atbildība un peļņa. Vadlīnijas izstrādātas, pirmkārt, lai aizsargātu un saglabātu dzīvnieku un augu valsti, kā arī rūpētos par augsni un ūdeņiem. Otrkārt, lai uzlabotu darbinieku, viņu ģimeņu un vietējās sabiedrības dzīves apstākļus.

RSPO

Ilgtspējīgas palmu eļļas apaļā galda organizācijas (RSPO) mērķis ir ilgtspējīgu palmu eļļu padarīt par normu. Šī iniciatīva veicina ilgtspējīgākas eļļas palmu audzēšanas metodes. Tas nodara mazāku kaitējumu videi. Sertificēšanas kritērijiem ir ekoloģisks un sociāls raksturs. Tie ietver prasību ievērot zemnieku un strādnieku pamattiesību ievērošanu ražošanas reģionos. Aizsargājamās teritorijās ir jāatsakās no palmu audzēšanas palmu eļļas ieguvei. 

UTZ

UTZ ir ilgtspējas programma kafijai, kakao, tējai un lazdu riekstiem. Tā apmāca ražotājus jaunām lauksaimniecības metodēm un parāda, kā iespējams iegūt kafiju, kakao, tēju un lazdu riekstus profesionālāk, kvalitatīvāk, ienesīgāk un ilgtspējīgāk. Tāpat notiek uzņēmumu vadības apmācības, kā arī darba aizsardzības un apkārtējās vides pārvaldības apmācības. Programmas mērķis ir panākt, lai ražotāji varētu saņemt lielāku cenu par labāku produktu. Tā viņi var celt savu dzīves līmeni pašu spēkiem. Programmā iesaistītie sīkzemnieki apņemas ievērot šo rīcības kodeksu.