Soja

Soja

Soja kā lopbarība

Soja

Lielāko daļu no pasaulē saražotās sojas mūsdienās izmanto lauksaimniecības dzīvnieku lopbarībai. Kā liela apjoma dzīvnieku izcelsmes produktu, piemēram, siera, gaļas, piena vai olu, iepircējs “Lidl” aktīvi strādā pie tā, lai izveidotu ilgtspējīgu produktu piegādes ķēdi, un šajā kontekstā atbalsta atbildīgu sojas ražošanu. Savas sojas iniciatīvas ietvaros “Lidl” iestājas par ilgtspējīgākas olbaltumvielu saturošas lopbarības tirdzniecību un apņemas ilgtermiņā iegādāties (lopbarības) soju no ilgtspējīgiem un sertificētiem avotiem.

Šajā ziņā "Lidl" ir izveidojis partnerattiecības ar “Round Table on Responsible Soy” (RTRS). To mērķis, pērkot RTRS sertifikātus, ir veicināt sojas ilgtspējīgāku audzēšanu. Šajā gadījumā RTRS sertifikātu apmēram ir jāatbilst sojas daudzumu apjomam, kas nepieciešams mūsu produktu ražošanai. Tādējādi ar “Lidl” sojas iniciatīvas palīdzību var palielināt ilgtspējīgi audzētas sojas īpatsvaru pasaulē un līdztekus uzlabot lauksaimnieku dzīves, vides un darba apstākļus. Te ietilpst arī atbalsts sociāliem un vides projektiem sojas audzēšanas vietās.

"Lidl" sojas iniciatīva

Soja

2017. gadā “Lidl” uzsāka savu “Lidl sojas iniciatīvu”. Jau nedaudz vēlāk šī iniciatīva un cieša sadarbība ar neatkarīgu sertifikācijas programmu “Round Table on Responsible Soy” (RTRS) parāda pirmos redzamos panākumus Brazīlijas audzēšanas teritorijās Maranhão un Piauí. Pateicoties RTRS, “Lidl” ar savu sojas iniciatīvu ir īstenojusi daudzus sociālus un vides projektus, no kuriem vairāk nekā 1000 cilvēki varēja gūt labumu Brazīlijas fermās un apkārtnes pašvaldībās.

Tomēr, neskatoties uz pirmo progresu, joprojām ir nepieciešama rīcība, lai atbalstītu ilgtspējīgu sojas audzēšanu. Lai informētu par sojas iniciatīvu un pirmajiem panākumiem, kā arī izskaidrotu izaicinājumus, “Lidl” publicē informatīvu video, kurā izskaidrota sojas tradicionālās audzēšanas ietekme uz vidi un izaicinājumi saistībā ar ilgtspējīgāku sojas audzēšanu.

Soja

“Lidl” saņem RTRS balvu
Par savu “Sojas iniciatīvu” un ar to saistītajiem pasākumiem sojas ilgtspējīgas ražošanas veicināšanā 2019. gada jūnijā “Lidl” saņēma RTRS balvu kategorijā “Drivers of sustainable soy value chains”. Šajā gadījumā “Lidl” tiek raksturots kā uzņēmums, kas attiecībā uz sojas ražošanu stimulē un attīsta ilgtspējīgas piegādes ķēdes, īsteno projektus, kuros iesaistās dažādi sojas pievienotās vērtības ķēdes dalībnieki, un veicina RTRS sertificēta materiāla ražošanu un tirdzniecību. Pirmos RTRS balvu saņēmējus apbalvoja “Round Table on Responsible Soy Association” (RTRS) ikgadējā RTRS konferencē RT14 par ilgtspējīgām sojas ieguves praksēm.

Par “Round Table on Responsible Soy”
“Round Table on Responsible Soy” (RTRS) ir globāla vairāku partneru platforma, ko ilgtspējīgas sojas veicināšanai 2006. gadā nodibināja “WWF” un citi partneri. RTRS formulētie “Production- un Chain of Custody” standarti nosaka ekoloģiskos un sociālos kritērijus ilgtspējīgas sojas audzēšanai un izsekojamībai. RTRS sertificē gan ģenētiski nemodificētu, gan ģenētiski modificētu soju. Šajā saistībā standarts prasa tehnoloģijas un zināšanas augsnes kvalitātes saglabāšanai, kā arī sugu daudzveidības aizsardzībai, un aizliedz izmantot pesticīdus. Turklāt RTRS aizliedz zemes statusa maiņu sojas audzēšanas paplašināšanai un prasa garantēt atbildīgus darba nosacījumus.