bilde

Ceļā uz rītdienu – saudzē klimatu!

Klimata pārmaiņu sekas kļūst arvien pamanāmākas - arī “Lidl” ikdienas biznesā. Kā pārtikas mazumtirgotājs mēs esam atbildīgi arī par siltumnīcas efekta gāzu emisiju. Tāpēc klimata aizsardzība attiecas uz visām mūsu darbībām – no produktu ražošanas līdz veikalu darbam. Savā produktu klāstā mēs piedāvājam aizvien vairāk klimatam draudzīgākas alternatīvas. Izmantojam principu - izvairīšanās, samazināšana un kompensācija - visā mūsu vērtību ķēdē. Uzņēmuma darbībā pakāpeniski pārejam uz dabīgiem aukstumnesējiem, daļu no nepieciešamās elektroenerģijas saražojam paši ar fotoelementu sistēmām, pārējās elektroenerģijas vajadzības sedzam no atjaunojamiem energoresursiem un atlikušās emisijas tiek kompensētas (no 2022. finanšu gada) ar augstas kvalitātes Zelta standarta sertifikātiem.

Jau 2020. gada augustā “Schwarz Group” visu uzņēmuma daļu vārdā oficiāli pievienojās Zinātniski balstītai mērķu iniciatīvai (SBTi). Pēc pilnīga klimata līdzsvara  izveidošanas un CO2 pēdas nospieduma analīzes “Schwarz Group” izvirzīja visaptverošus klimata aizsardzības mērķus, kurus apstiprināja un oficiāli norādīja SBTi.

Mūsu apņemšanos “Lidl” atbalsta arī apņēmīgi un zinātniski pamatoti klimata mērķi, kuru pamatā ir zinātnē balstītas mērķa iniciatīvas metodes. Turklāt mēs pieprasām no saviem piegādātājiem vērienīgus klimata aizsardzības mērķus un atbalstām un pavadām mūsu biznesa partnerus šajā jomā.

Vairāk par mūsu visaptverošo apņemšanos nodrošināt klimata aizsardzību varat uzzināt mūsu nostājas publikācijā.

Der zināt

Lauksaimniecība – un līdz ar to arī pārtikas ražošana – katru gadu rada aptuveni ceturto daļu globālo siltumnīcefekta gāzu emisiju.

bilde