Āfrikā ražota kokvilna

Āfrikā ražota kokvilna

Lidl apņemas nodrošināt ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu piegādes ķēdi

Sākot ar 2020. gada februāri Lidl ir “Āfrikā ražotā kokvilna” iniciatīvas partneris. Ar šo sadarbību Lidl ir apņēmies aktīvi nodrošināt sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgu kokvilnas ražošanu Āfrikā. Jau no tekstilizstrādājumu piegādes ķēdes paša sākuma tiek nodrošināts, ka izejvielas, ko mēs iegādājamies saviem privātajiem preču zīmoliem, tiek audzētas un iepirktas  sociāli atbildīgi.

Ar “Āfrikā ražotā kokvilna” marķējumu mēs parādām, ka jau piegādes ķēdes sākumā mēs ievērojam mūsu korporatīvās atbildības pienākumu rūpēties par sociālajiem un vides standartiem. Iegādājoties Lidl tekstilizstrādājumus ar šo marķējumu, mūsu klienti atbalsta šo iniciatīvu.

Līdz ar pieaugošo pieprasījumu pēc tekstilizstrādājumiem, kas izgatavoti no ilgtspējīgas kokvilnas, arvien vairāk Āfrikas mazo lauksaimniecību var apgūt efektīvas, videi un veselībai draudzīgas kokvilnas audzēšanas metodes, tādējādi uzlabojot savus dzīves apstākļus, kā arī aizsargāt apkārtējo vidi.

Šī ir Lidl ilgtermiņa apņemšanās, kas tiks paplašināta nākamajos gados. Līdz 2022. gada beigām Lidl iegādāsies tikai 100% ilgtspējīgu kokvilnu. Lidl to sasniegs iesaistoties “Āfrikā ražotā kokvilna” iniciatīvā un dodot priekšroku ilgtspējīgiem ekomarķējumiem, piemēram, Global Organic Textiles un Organic Cotton standartiem.

Par kokvilnu, kas ražota Āfrikā

Logo

"Āfrikā ražota kokvilna" ir starptautiski atzīts ilgtspējīgi audzētas kokvilnas standarts. Kopš 2005. gada šīs iniciatīvas kontekstā tiek rīkotas kampaņas par vides aizsardzību, labāku darba un dzīves apstākļu ievērošanu mazajiem lauksaimniekiem un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās strādājošajiem. Tādējādi tiek uzlaboti sociālie, ekonomiskie un ekoloģiskie apstākļi kokvilnas ražošanai Āfrikā. Izveidojot partnerattiecības ar tekstilizstrādājumu uzņēmumiem, tiek nodrošināts pieprasījums pēc ilgtspējīgi ražotas kokvilnas, kas tirgota ar šo marķējumu.

Kokvilnas ražošanas uzņēmumi, kas piedalās šajā iniciatīvā, rīko lauksaimniecības un uzņēmējdarbības apmācību kursus mazajām lauku saimniecībām. Iegūtās  zināšanas savukārt nodrošina to, ka kokvilnas audzēšana kļūst efektīvāka un vienlaikus arī videi draudzīgāka, un uz peļņu orientēta. Pateicoties ilgtspējīgākām lauksaimniecības metodm, mazie zemes apsaimniekotāji, neatkarīgi no klimata pārmaiņām un cenu svārstībām var nodrošināt iztikas pamatu arī nākamajām paaudzēm. Tas palīdz šiem cilvēkiem pašu spēkiem uzlabot savas dzīves apstākļus.

Plašāka informācija atrodama “Āfrikā ražota kokvilna” iniciatīvas mājaslapā.

Zemkopju pāris
Darbs kokvilnas laukā
Strādnieki ar kokvilnas maisiem