Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

“Cradle to Cradle” koncepcija

Profesors Dr. Braungarts

“Cradle to Cradle” koncepcija raksturo bezatkritumu ekonomikas vīziju, kurā izejvielas pastāvīgi tiek izmantotas slēgtos aprites ciklos. Šīs ideoloģijas autori ir Vācijas ķīmijas profesors un tehnologs prof. dr. Mihaels Braungarts (Michael Braungart) un ASV arhitekts Viljams Makdonahs (William McDonough). Ar “Cradle to Cradle Certified™” (C2C) produktu standartu tiek sertificēti aprites veida produkti dažādās rūpniecības jomās, piemēram, tekstilizstrādājumi, patēriņa preces, kosmētika un iepakojumi. Pavisam ir pieci sertifikācijas līmeņi: pamata, bronzas, sudraba, zelta un platīna, ko var sasniegt piecās kategorijās, tostarp materiālu atkārtotas izmantošanas un atjaunojamo enerģiju jomā. Turklāt “Cradle to Cradle” balstās uz trim principiem: izejvielas turpina būt par izejvielām, atjaunojamo enerģiju izmantošana un atbalsts dažādībai.

“Tirgojot tekstila kolekcijas ar apdruku, kas atbilst “Cradle to Cradle” standartam, “Lidl” rīkojas inovatīvi un dod svarīgu un pareizu signālu tirgum.”

Prof. dr. Mihaels Braungarts, “Cradle to Cradle” koncepcijas līdzautors.

 

“Lidl” pasākumi ilgtspējīgai aprites ekonomikai

Logos Cradle to Cradle

“Lidl” izmanto savus inovāciju spēkus un 2019. gadā pirmoreiz uzsāka pilotprojektu par tekstila kolekcijām, kam piešķirts “Cradle to Cradle Certified™” (C2C) produktu standarta zelta vai sudraba līmenis. Kopā ar “CHT” grupu, “EPEA GmbH” un “Beneficial Design Institute” “Lidl” izmantoja tekstilizstrādājumiem apdrukas krāsas, kas pilnībā bioloģiski noārdās.

Mūsu “Cradle to Cradle Certified™” tekstila kolekciju produktu ražošanā visus aspektus pārbauda neatkarīgi speciālisti, izvērtējot resursu efektivitāti un aprites spēju - sākot no efektīva izejvielu izmantojuma un ķimikāliju izmantošanas līdz par ūdens tīrībai un atjaunojamo enerģiju izmantošanai.