Talkojot

Bioloģiskās daudzveidības atbalsts

Bioloģiskā daudzveidība – Lidl ilgtspējas stratēģijas prioritāte

Mēs visi esam atkarīgi no dabas daudzveidības un labumiem, ko no tās gūstam. Par vienu no galvenajām savas ilgtspējas stratēģijas prioritātēm "Lidl" ir izvēlējies bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu līdztekus klimata un resursu patēriņa tēmām. Sadarbībā ar "Pasaules dabas fondu" 2021. gadā Latvijā īstenojām 5 projektus, no kuriem četri ir veltīti īpaši aizsargājamo teritoriju stāvokļa uzlabošanai. Likām uzsvaru uz pļavu un vietējo sugu saglabāšanu, tādēļ iesaistījāmies “Daru Labu Dabai” talku iniciatīvā.

"Lidl Latvija" veikalu darbinieki kopā ar partneriem piedalījās sakopšanas talkās īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās – Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkā “Piejūra”, ap Kaņiera ezeru, dabas liegumā “Vecdaugava”, kā arī Papes dabas parkā. Talkās atbrīvojām šīs teritorijas no invazīvajām augu sugām, novācām nopļauto zāli un krūmus dabiskajās pļavās, kur pirms daudziem gadiem ganījās savvaļas lielie zālēdāji – zirgi, sumbri un tauri. Jāpiemin, ka šobrīd dabiskās pļavas aizņem vien 0,7% no Latvijas teritorijas, bet vēl pirms simts gadiem šādas pļavas bija gandrīz trešā daļa mūsu valsts teritorijas - 30%.

Šogad mēs kopā:

  • uzkopām gandrīz 4 ha lielu platību dabas aizsargājamajās teritorijās;
  • iestādījām 700 bērzu un egļu stādus "Pasaules dabas fonda" meža demonstrējumu teritorijā “Kalna Gavieši” Amatas pagastā, atjaunojot mežu mežu vietā, kur tas nav audzis vairāk nekā 100 gadus;
  • aktivitātēs brīvprātīgi iesaistījās 140 kolēģi.

Pasaules Dabas fonds kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros organizē dabas atjaunošanas talkas, lai sekmētu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu un dabas aizsargājamo teritoriju stāvokļa uzlabošanu, kā arī izglītotu un iesaistītu sabiedrību dabas atjaunošanā. Plašāk par talku organizēšanu: www.darudabai.lv

Talkojot

Video "Lidl stāda mežu"

talkojot

Video "Lidl dara labu dabai"