Mūsu plastmasas stratēģija

"Lidl” apzinās savu atbildību par sabiedrību un vidi. Liela nozīme ir arī atbildīgai resursu izmantošanai. Tāpēc “Lidl” mērķis ir līdz 2025. gadam par 20% samazināt plastmasas īpatsvaru mūsu privātā zīmola preču iepakojumos, kā arī līdz 2025. gadam padarīt visus mūsu uzņēmuma zīmola iepakojumus maksimāli pārstrādājamus.

Šīs aktivitātes ir daļa no “Schwarz Group” starptautiskās plastmasas stratēģijas “REset Plastic” kurai pievienojusies arī “Lidl”. Vienotā pieeja definē principus tādās tēmās kā plastmasas patēriņa samazināšana, dizains, atkārtota pārstrāde, kā arī inovācijas un sabiedrības informēšana. Tā tiek samazināta plastmasas izmantošana un veicināti slēgti izejvielu aprites cikli.

Mūsu plastmasas politikas mērķi

%

Līdz 2025. gadam nodrošināt visu mūsu privātā zīmola produktu iepakojumu maksimālu pārstrādājamību

%

Par 20% mazāk plastmasas līdz 2025. gadam

REset Plastic

REset Plastic darbības jomas

REduce
Pēc iespējas plašāk un ilgtermiņā mēs izvairāmies no plastmasas

REdesign
Mēs veidojam produktus tā, lai tie būtu pārstrādājami un noslēgtu aprites ciklus

REcycle
Mēs vācam, šķirojam, pārstrādājam un noslēdzam izejvielu aprites ciklus

REmove
Mēs palīdzam samazināt plastmasas atkritumus vid

REsearch
Mēs investējam inovatīvo risinājumu pētniecībā un attīstībā, informējam par pārstrādi un resursu taupīšanu