Mūsu plastmasas stratēģija

"Lidl Latvija” apzinās savu atbildību pret sabiedrību un vidi. Liela nozīme šeit ir atbildīgai resursu izmantošanai. Tāpēc “Lidl Latvija” mērķis ir līdz 2025. gadam par 20% samazināt plastmasas īpatsvaru mūsu privātā zīmola preču iepakojumos, kā arī līdz 2025. gadam padarīt visus mūsu uzņēmuma zīmola iepakojumus maksimāli pārstrādājamus.

Šīs aktivitātes ir daļa no “Schwarz Group” starptautiskās plastmasas stratēģijas “REset Plastic” kurai pievienojusies arī “Lidl Latvija”. Vienotā pieeja definē principus tādās tēmās kā plastmasas patēriņa samazināšana, dizains, atkārtota pārstrāde, kā arī inovācijas un sabiedrības informēšana. Tā tiek samazināta plastmasas izmantošana un veicināti slēgti izejvielu aprites cikli.

Mūsu plastmasas politikas mērķi

%

Līdz 2025. gadam nodrošināt visu mūsu privātā zīmola produktu iepakojumu maksimālu pārstrādājamību

%

Līdz 2025. gadam izmantot 20% mazāk plastmasas

REset Plastic

REset Plastic darbības jomas

REduce
Pēc iespējas plašāk un ilgtermiņā mēs izvairāmies no plastmasas.

REdesign
Mēs veidojam produktus tā, lai tie būtu pārstrādājami un noslēgtu izejvielu aprites ciklus.

REcycle
Mēs vācam, šķirojam, pārstrādājam un noslēdzam izejvielu aprites ciklus.

REmove
Mēs palīdzam samazināt plastmasas atkritumus vidē.

REsearch
Mēs investējam inovatīvo risinājumu pētniecībā un attīstībā, informējam par pārstrādi un resursu taupīšanu.