Mūsu izpratne par ilgtspēju

"Lidl" uzņemas atbildību jomās, kurās mūsu darbība ietekmē cilvēkus un apkārtējo vidi. Izvēle rīkoties atbildīgi ir veids, kādā katru dienu pildām savu kvalitātes solījumu un veidojam drošu apkārtējo vidi. "Lidl" pievērš uzmanību visai vērtību ķēdei un seko vienkāršības principam.

Mūsu darbības jomas

Ilgtspējas veicināšanai mēs katru dienu vietējā un globālā mērogā veicam konkrētus pasākumus piecās darbības jomās: apkārtējā vide, darbinieki, darījumu partneri, preču klāsts un sabiedrība.

Projekti

Kā uzņēmums mēs esam skaidri apņēmušies būt sociāli atbildīgi, sekot godīgas tirdzniecības un ilgtspējīgu produktu izvēles politikai. Atbilstoši šai izpratnei, savās darbības jomās mēs īstenojam dažādus projektus.