Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanas principi sievietēm

Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanas principi sievietēm

Parakstot ANO iniciatīvu, “Lidl” ievieš praksē dzimumu vienlīdzību

Atbalsts dzimumu vienlīdzībai sakņojas mūsu organizācijas kultūrā. Lai publiski paziņotu par šo apņemšanos, “Lidl” parakstīja ANO Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanas principu sievietēm dokumentu.

 • Mūsu mērķis arī turpmāk ir palielināt sieviešu īpatsvaru vidējā un augstākā līmeņa vadības amatos.
 • Mēs izmantojam standartizēto algu līmeņu sistēmas, kas veidotas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, piemēram, darba pieredzi, kvalifikācijām un prasmēm.
 • Mēs aicinām ievērot un veicinām vienlīdzīgu iespēju politiku arī saviem partneriem visā piegādes ķēdē.

ANO līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanas principi sievietēm

WEP

Organizācija “ANO Sievietes” sadarbībā ar ANO Globālo līgumu 2010. gadā ieviesa līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanas principus sievietēm. Tie kalpo kā pasaulē pirmā iniciatīva, ar kā palīdzību var tikt risināti jautājumi par sieviešu lomas veicināšanu un stiprināšanu uzņēmumos.

Lai palīdzētu uzņēmumiem veicināt dzimumu vienlīdzību, ir ieviesti šādi septiņi principi:

 1. Iedibināt vienlīdzīgu korporatīvās vadības kultūru.
 2. Taisnīgi izturēties pret visām sievietēm un vīriešiem darbā, ievērojot starptautiskās cilvēktiesības un nediskrimināciju.
 3. Garantēt visiem darbiniekiem veselības aizsardzību, labklājību un drošību.
 4. Veicināt sieviešu izglītību, apmācību un pilnveidi.
 5. Veicināt uzņēmējdarbību sieviešu vidū, stiprināt sieviešu līdzdalību iepirkumu jomā un saglabāt cieņpilnu attieksmi pret sievietēm visos mārketinga pasākumos.
 6. Veicināt dzimumu vienlīdzību, izmantojot kopienas iniciatīvas un aizstāvību.
 7. Novērtēt progresu dzimumu vienlīdzības jomā un sniegt pārskatus par to.

Šie principi ir aizgūti no saimnieciskās prakses un ir paredzēti uzņēmumu atbalstam, lai varētu izmantot esošo likumdošanu un programmas sieviešu situācijas uzlabošanai vai pēc vajadzības ieviestu jaunus šāda veida normatīvos aktus un programmas.

Vienādas iespējas visiem - jau tagad daudz darām, lai to īstenotu

Atbalsts dzimumu vienlīdzībai sakņojas mūsu organizācijas kultūrā. Lai publiski paustu šo apņemšanos, “Lidl” parakstīja ANO Līdzvērtīgu iespēju sievietēm nodrošināšanas principus. Mūsu mērķis ir arī turpmāk palielināt sieviešu īpatsvaru vidējā un augstākā līmeņa vadības amatos. Mēs izmantojam standartizēto algu līmeņu sistēmas, kas veidotas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, piemēram, darba pieredzi, kvalifikācijām un prasmēm. Mēs aicinām ievērot un veicinām vienlīdzīgu iespēju politiku arī saviem partneriem visā piegādes ķēdē.

Principu īstenošana praksē

 • Lielāks sieviešu īpatsvars vadošajos amatos. Mūsu mērķis ir piesaistīt vairāk sieviešu vadošajiem amatiem vidējā un augstākajā līmenī. Aktualizējas jautājums: kā radīt labvēlīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru gan sievietēm, gan vīriešiem? “Lidl” rīkojas tālredzīgi, informējot visus darbiniekus par uzņēmuma risinājumiem attiecībā uz grūtniecības laiku un bērna kopšanas atvaļinājumu mātei un tēvam.
 • Vienlīdzīgas karjeras iespējas visiem darbiniekiem. Mūsu standartizēto algu līmeņu sistēmas ir veidotas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, piemēram, darba pieredzi, kvalifikācijām un prasmēm. Turklāt mēs piedāvājam visiem darbiniekiem vienlīdzīgu piekļuvi apmācībai un pilnveides iespējām.
 • Visiem darbiniekiem ir pieejamas uzticības personas. Šim nolūkam ir izveidota neatkarīgu un objektīvu kontaktpersonu grupa. Darbinieki var vērsties pie šiem cilvēkiem gan vispārīgos personāla jautājumos, gan sūdzību gadījumā attiecībā uz daudzveidības un dzimumu vienlīdzības problēmjautājumiem.
 • Vienlīdzīgas iespējas mūsu piegādes ķēdēs. Uzņemoties savu korporatīvo atbildību, mēs veicinām dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principu ieviešanu arī savās piegādes ķēdēs. No saviem starptautiskajiem partneriem sagaidām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu un mudinām to darīt, kā arī sniedzam informāciju par šo tēmu savā paplašinātajā uzņēmuma politikas dokumentā saistībā ar korporatīvo sociālo atbildību.