Kopīgs “Schwarz” grupas uzņēmumu ziedojums: Viens miljons eiro ārkārtas palīdzībai Turcijai un Sīrijai

“Schwarz” grupas uzņēmumi, tostarp “Lidl Latvija”, ir dziļi apbēdināti par katastrofu Turcijā un Sīrijā un piešķir viena miljona eiro ziedojumu ārkārtas palīdzībai zemestrīces upuriem reģionā.

09.02.2023 | Nekarzulma

Ziņojums

Lai nodrošinātu, ka palīdzība sasniegs cietušos pēc iespējas ātrāk un ar mazākajiem birokrātijas šķēršļiem, kopīgais grupas ziedojums tiks nosūtīts Vācijas Sarkanā Krusta Katastrofu palīdzības dienestam. Ar šiem līdzekļiem palīdzības darbinieki katastrofas zonā varēs uz vietas sniegt nepieciešamo palīdzību.

Daudziem “Schwarz” grupas darbiniekiem šajā reģionā ir radinieki. Mūsu domas ir kopā ar viņiem un katastrofas upuriem.

О “Lidl”

Предприятие розничной торговли «Lidl», входящее в группу «Schwarz Group» с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктов питания в Германии и Европе. Lidl имеет около 12 350 магазинов и более 225 логистических центров: компания работает в 31 странe и представлена в Азии.

ООО "Lidl Latvija" создано в феврале 2018 года и в октябре 2021 года открыла свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети магазинов "Lidl Latvija" работают 30 магазина в 13 городах Латвии.

Контакты для прессы

Департамент корпоративной коммуникации
pr@lidl.lv

Категории


Делиться

Узнать больше