Privātuma politika

Esam gandarīti par to, ka interesējaties par mūsu mājaslapas datu aizsardzību. Vēlamies, lai apmeklējot mūsu mājaslapu jūs justos labi un droši, bet datu aizsardzības nodrošināšanu uztvertu kā uz klientiem orientētas kvalitātes pazīmi.

Šajā privātuma paziņojumā jums tiek sniegta informācija par to, kā un kādā apjomā SIA "Lidl Latvija" apstrādā personas datus. Personas dati ir informācija, kas tiešā vai netiešā veidā ir attiecināma vai var būt attiecināma ar Jums. Juridiskais datu aizsardzības pamats vispirms ir Vispārīgā datu aizsardzības  regula (VDAR).

1. Pārskats
Pēc SIA "Lidl Latvija" mājaslapas atvēršanas galējā ierīce un mūsu serveris apmainās ar dažāda veida informāciju, kura var saturēt personas datus. Tādā veidā ievākta informācija arī tiek izmantota mājaslapas optimizēšanai vai reklāmas rādīšanai jūsu ierīces pārlūkprogrammā.

2. Mūsu mājaslapas atvēršana
Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats.
Kad apmeklējat mūsu mājaslapu, jūsu ierīcē izmantojamā pārlūkprogramma automātiski un bez jūsu iejaukšanās nosūta:

 • internetu uzturošas ierīces, kas sniedz pieprasījumu, IP adresi;
 • piekļuves datumu un laiku;
 • atvērta faila nosaukumu un URL;
 • datus par mājaslapu vai piemērotu programmu, no kuras tika piešķirtas piekļuve (ar URL starpniecību);
 • dati par jūsu izmantotu pārlūkprogrammu un nepieciešamības gadījumā, operētājsistēmu, kas var  pieslēgties un piekļuves pakalpojumu sniedzēja nosaukumu.

Uz mūsu mājaslapas serveri uz laiku ieraksta tā saucamajā sistemātisko ierakstu failā sekojošos nolūkos:

 • nevainojuma savienojuma nodrošināšanai;
 • ērtai mūsu mājaslapas vai piemērojamas programmas lietošanas nodrošināšanai;
 • sistēmas drošības un stabilitātes novērtēšanai.

Gadījumā, ja savā pārlūkprogrammā vai operētājsistēmā  vai citos savas ierīces iestatījumos esat devis piekrišanu par tā saucamās ģeogrāfiskas vietas noteikšanu, šo funkciju mēs izmantojam tāpēc, lai varētu piedāvāt individuālos ar vietu, kurā tobrīd atrodaties, saistītos pakalpojumus (piem., norāde, kur atrodas tuvākais veikals). Tādā veidā iegūtos datus apstrādājam tikai šo funkciju sniegšanai.
IP adreses informācijas apstrādes juridiskais pamats un VDAR 6.panta 1. daļas f punkts. Mūsu likumīgā interese izriet no minēto datu apstrādes mērķiem.
Saņēmēji un saņēmēju kategorijas
Dati netiek nodoti trešajām personām.
Uzglabāšanas termiņš un uzglabāšanas termiņa noteikšanas kritēriji
Dati tiek uzglabāti cik ir nepieciešams datu apstrādes mērķu sasniegšanai, bet pēc tam automātiski tiek izdzēsti. Kad vairs neizmantojat mūsu mājaslapu, ģeogrāfiskās vietas noteikšanas dati tiem izdzēsti.

3. Interneta lapaspuses un interneta mājaslapas
3.1. Sīkdatnes. Vispārējās piezīmes
Vadoties pēc VDAR 6.panta 1. daļas f punkta noteikumiem, savā mājaslapā izmatotajam tā saucamās sīkdatnes. Atbilstoši minētājiem noteikumiem mūsu mērķis optimizēt savu mājaslapu uzskatāms par likumīgu. Sīkdatnes ir neliela apjoma faili, kas jums, apmeklējot mūsu mājaslapu, ierakstās jūsu ierīcē  (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī u.tml.). Sīkdatnes jūsu ierīcei nenodara nekādu kaitējumu, jo tās nesatur vīrusus, Trojas zirgus vai līdzīgas kaitīgas programmatūras. Sīkdatnē tiek uzkrāta informācija, kas ir saistīta ar konkrētu izmantojamu ierīci. Taču tas nebūt nenozīmē, ka tādā tiešā veidā varam jūs identificēt. Sīkdatņu izmantošana savukārt ļauj nodrošināt jums ērtāku mūsu sortimenta pārlūkošanu. Tā saucamās seansa sīkdatnes izmantojam, lai noteiktu, ka jau esat apmeklējuši attiecīgajās mājaslapas lapaspuses. Kad jūs aizverat mājaslapu, tādas sīkdatnes automātiski izdzēšas. Turklāt, lai nodrošinātu ērtumu lietotājam izmantojam pagaidu sīkdatnes, kuras jūsu ierīcē tiek glabātas attiecīgi noteiktu laiku. Kad interesējoties par mūsu pakalpojumiem vēlreiz apmeklēsiet mūsu mājaslapu, lai tās pašas darbības jums nebūtu jāatkārto, automātiski tiks noteikts, ka jūs šeit jau esat bijis, ko tajā brīdī esat ievadījuši vai ko iestatījuši.

Lai sniegtu konkrēti jums sagatavotu informāciju, sīkdatnes izmantojam tāpēc, lai varētu reģistrēt statistiskos mājaslapas izmantošanas datus. Jums mūsu mājaslapu apmeklējot vēlreiz, varēsim automātiski noteikt, ka to apmeklējat jau ne pirmo reizi. Pēc attiecīga laika minētās sīkdatnes automātiski izdzēšas. Vairākums pārlūkprogrammu sīkdatnes pieņem automātiski. Taču savu pārlūkprogrammu varat konfigurēt tā, lai sīkdatnes jūsu datorā saglabāt nebūtu iespējams un katru reizi pirms sīkdatnes saglabāšanas tiktu rādīta piezīme. Taču var būt tā, ka pilnībā izslēdzot sīkdatnes nevarēsiet izmantot dažas mūsu mājaslapas funkcijas.

Ar izmantojamu sīkdatņu apkopojumu ar sīkāku informāciju (piem., glabāšanas termiņš) un nepiekrišanas iespējām varat iepazīties mūsu sīkdatņu noteikumos zemāk.

3.2 "Google Analytics"
Datu apstrādāšanas mērķi un juridiskais pamats.

Lai savas mājaslapas piemērotu atbilstoši  vajadzībām un tās pastāvīgi pilnveidotu, vadoties pēc VDAR 6.panta 1. daļas f punkta, izmantojam "Google Inc." ("Google") interneta analīzes ierīci "Google Analytics". Mūsu likumīga interese izriet no minētiem mērķiem. Ņemot vērā to, tiek izstrādāti lietošanas profili, kuriem tiek piešķirti pseidonīmi un izmantojamas sīkdatnes. Sīkdatnē tiek uzkrāta informācija par jūsu šīs mājaslapas izmantošanu:

Pārlūkprogrammas tips un versija;
Izmantojama operētājsistēma;
URL (pirms tam apmeklēta lapaspuse);
Piekļuves datoram hostinga nosaukums (IP adrese);
Servera pieprasīšanas laiks.

Informācijas tirgus izpētes un šo interneta lapaspušu pilnveidošanas, ņemot vērā vajadzības, nolūkā izvērtēt mūsu mājaslapu apmeklētību, atskaišu par darbībām mājaslapās sagatavošanai un citiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar mājaslapu un interneta lietošanu, sniegšanai. Minētās IP adreses tiek anonimizētas, lai tiešā piešķiršana nebūtu iespējama (tā saucamā IP maskēšana).

Attiecīgi iestatot pārlūkprogrammu, sīkdatnes netiks saglabātas; taču vēršam uzmanību uz to, ka kaut kādā gadījumā varbūt varēsiet izmantot ne visas interneta mājaslapas funkcijas. Turklāt sīkdatnes uzkrās un ar jūsu interneta mājaslapas apmeklēšanu saistītos datus (tajā skaitā jūsu IP adresi) "Google" nereģistrēs un nekārtos, ja lejupielādēsiet un instalēsiet šo pārlūkprogrammas papildinājumu. Kā pārlūkprogrammas papildinājuma alternatīva, jo īpaši pārlūkprogrammu mobilajās ierīces gadījumos, lai nepieļautu "Google Analytics" datu reģistrēšanu, varat izmantot šo norādi. Tiek ierakstīta atteikšanās sīkdatne, kura vēlāk, jums apmeklējot mājaslapu, neļauj reģistrēt jūsu datus. Atteikšanās sīkdatne ir derīga tikai šajā pārlūkprogrammā un tikai attiecībā uz šo mājaslapu un tiek uzglabāta jūsu ierīcē. Gadījumā, ja sīkdatnes izdzēšat šajā pārlūkprogrammā, atteikšanās sīkdatne ir jāieraksta vēlreiz. Vairāk informācijas par "Google Analytics" datu aizsardzību atradīsiet "Google Analytics" tīmekļvietnē.

Saņēmēji un saņēmēju kategorijas
Sīkdatnē uzkrāta informācija ir nododama "Google"serverī, kas atrodas ASV un tur tiek glabāta. Jūsu IP adrese nekādā veidā netiks saslēgta ar citiem "Google" datiem. Šī informācija attiecīgajos gadījumos tiks nodota arī trešajām personām, ja tā ir noteikts likumos jeb ja trešās personas ir pilnvarotas šo datu apstrādes veikšanai.

Uzglabāšanas termiņš un uzglabāšanas termiņa noteikšanas kritēriji
Anonimizējot IP adresi, attiecībā ar personu vairs nav iespējama. Statistiski apstrādāti dati "Google Analytics" pēc 14 mēnešiem tiek izdzēsti. Izmantojot "Google Analytics" sagatavotajās atskaitēs norāžu uz personām vairs nav.

3.3 Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats
Mūsu mājaslapā, izmantojot sīkdatnes, mājaslapas optimizācijas un tajā rādītas reklāmas ieslēgšanas nolūkā ir reģistrējama un vērtējama informācija. Tādā veidā vispirms tiek mēģināts nodrošināt, lai ņemot vērā iepriekšēju jūsu izmantošanas ieradumu, jūsu ierīcē tiktu rādīta īstajām un šķietamām jūsu interesēm atbilstoša reklāma. Šajā nolūkā apstrādājama informācija satur, piemēram, datus par to, par kādiem produktiem jūs interesējaties. Juridiskais tādas datu apstrādes pamats ir VDAR 6.panta 1.daļas f punkts. Mūsu interneta mājaslapu optimizācija, nolūkā nodrošināt ērtāku iepirkšanos un izvairīšanos no jūs neinteresējošas reklāmas rādīšanas, ir būtiska gan mums, gan jums. Reģistrējam un vērtējam tikai izmantojot pseidonīmus, tātad mēs jūs identificēt nevaram. Vispirms informācija nav attiecināma ar jūsu personīgajiem datiem.

Saņēmēji un saņēmēju kategorijas
Datu saņēmēji ir minētie pakalpojumu sniedzēji, kuri jūsu datus saskaņā ar līgumiem apstrādā tikai konkrētajā nolūkā, atbilstoši mūsu norādījumiem.

Uzglabāšanas termiņš un uzglabāšanas termiņa noteikšanas kritēriji
Šeit izmantojamas sīkdatnes un tajās esoši dati tiek uzglabāti saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem un, ja nepiekrītat to izmantošanai, tas nekavējoties tiks izdzēsti.

3.4. Atteikšanās iespēja
Mērķtiecīgu reklāmas tehnoloģiju izmantošanu varat nepieļaut attiecīgi iestatot sīkdatnes savā pārlūkprogrammā. Turklāt jums ir iespēja izmantojot tā saucamo prioritāšu pārvaldītāju  jeb aktivizējot zemāk norādītās atteikšanās sīkdatnes nepieļaut jūsu interesēm neatbilstošas reklāmas rādīšanu.

Jūs jebkurā laikā varat mainīt vai atsaukt savu piekrišanu.

4. Jūsu, kā datu subjekta, tiesības
 

4.1. Pārskats
Bez tiesībām atsaukt mums dotas piekrišanas, jums arī, pastāvot attiecīgiem likumos noteiktiem nosacījumiem, ir sekojošas tiesības:

 • Tiesības iepazīties ar mūsu uzglabājamiem jūsu personas datiem saskaņā ar VDAR 15.pantu;
 • Tiesības pieprasīt izlabot nepareizus un papildināt neizsmeļošus datus saskaņā  VDAR 16.pantu;
 • Tiesības pieprasīt izdzēst mūsu glabājamos datus saskaņā ar VDAR 17.pantu;
 • Tiesības ierobežot datu apstrādi saskaņā ar VDAR 18.pantu;
 • Tiesības uz datu pārcelšanu saskaņā ar VDAR 20.pantu;
 • Tiesības nepiekrist saskaņā ar VDAR 21.pantu.

4.2. Tiesības iepazīties saskaņā ar VDAR 15.pantu
Saskaņā ar VDAR 15.panta 1.daļu jums ir tiesības lūgt atļauju bezmaksas iepazīties ar mūsu glabājamiem jūsu personas datiem. Tas vispirms ietver:

 • Mērķus, ar kuriem personas dati tiek apstrādāti;
 • Apstrādājamo personas datu kategorijas;
 • Saņēmējus vai saņēmēju kategorijas, kuriem tika vai tiks atklāti jūsu personas dati;
 • Plānojamu ar jums saistītu datu uzglabāšanas termiņu vai ja to nav iespējams norādīt konkrēti, glabāšanas termiņam noteikt piemērojamos kritērijus;
 • Tiesības datu pārvaldītajam pieprasīt datu izdzēšanu vai jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai arī nepiekrist tādai apstrādei;
 • Tiesības sniegt sūdzību uzraudzību veicošai institūcijai;
 • Kad personas dati tiek ievāktu ne no datu subjektu, visu rīcībā esošu informāciju to avotiem;
 • VDAR 22.panta 1. un 4.daļās norādīto automatizētu lēmumu pieņemšanu, tajā skaitā profilēšanu un vismaz tajos gadījumos, noderīgu informāciju par loģisku tās pamatošanu, kā arī tādas datu apstrādes nozīmi un paredzamas sekas datu subjektam.

Kad personas dati nododami trešajai valstij vai starptautiskajai organizācijai, jums ir tiesības būt informētiem par piemērotiem ar datu nodošanu saistītus aizsardzības līdzekļus saskaņā ar VDAR 46.pantu.

4.3. Tiesības pieprasīt izlabot nepareizus datus saskaņā  VDAR 16.pantu;
Jums ir tiesības pieprasīt, lai nekavējoties izlabotu ar jums saistītus personas datus. Ņemot vērā mērķus, atbilstoši kuriem dati tika apstrādāti, jums ir tiesības pieprasīt, lai neizsmeļoši dati tiktu papildināti, turklāt sniedzot papildus pieteikumu.

4.4. Tiesības pieprasīt izdzēst datus saskaņā ar VDAR 17.pantu;
Jums ir tiesības pieprasīt, lai izdzēstu ar jums saistītus personas datus, ja to varat pamatot ar vienu no šiem iemesliem:

 • Personas dati vairs nav vajadzīgi, lai tiktu sasniegti mērķi, ar kuriem tiek tika ievākti vai citādi kārtojami;
 • jūs atsaucat savu piekrišanu, saskaņā ar kuru VDAR 6.panta 1.daļas a punktu vai 9.panta 2.daļas a punktu tiek pamata datu apstrāde un nepastāv nekāds cits juridisks pamats datu apstrādei;
 • nepiekrītat datu kārtošanai saskaņā ar 21.panta 1.daļu un nepastāv citi likumīgi iemesli datu apstrādei vai nepiekrītat datu apstrādei saskaņā ar 21.panta 2.daļu;
 • personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jāizdzēš ievērojot tiesiskas saistības;
 • personas dati tika ievākti VDAR 8.panta 1.daļas norādīta informācijas sabiedrisko pakalpojumu piedāvāšanas kontekstā.

Ja personas datus publiskojām un mums ir pienākums tos izdzēst, ņemot vērā esošā tehnoloģija un īstenošanas izmaksas, tiek piemēroti pienācīgi līdzekļi, lai jūsu datus apstrādājošas trešās personas informētu par visu norāžu uz šiem personas datiem, to kopiju vai dublikātu izdzēšanu.

4.5. Tiesības ierobežot datu apstrādi saskaņā ar VDAR 18.pantu;
Jums ir tiesības pieprasīt, lai ierobežotu apstrādi, kad tiem piemērots viens no šiem gadījumiem:

 • jūs apstrīdat personas datu precizitāti;
 • datu apstrāde ir prettiesiska un jūs nepiekrītat tam, lai dati tiktu izdzēsti un tā vietā lūdzat ierobežot to izmantošanu;
 • datu pārvaldītajam vairs nav nepieciešami personas dati to apstrāde nolūkā, taču tie ir nepieciešami subjektam, lai paustu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, vai
 • saskaņā ar VDAR 21.panta 1.dalu iebildāt datu apstrādei, kamēr bija pārbaudīts vai datu pārvaldītāja likumīgiem iemesliem ir pārākums par jūsu iemesliem.

4.6. Tiesības uz datu pārcelšanu saskaņā ar VDAR 20.pantu;
Jums ir tiesības saņemt ar jums saistītus personas datus, kurus iesniedzāt mums sasistematizētā, parasti lietojamā un datora lasāmā formātā un jums ir tiesības bez mūsu iejaukšanās pārsūtīt datus citam datu pārvaldītājam, kad:

 • datu apstrāde pamatojama uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6.panta 1. daļas a punktu vai 9.panta 2.daļas a punktu vai līgumu saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas b punktu un
 • dati tiek kārtoti ar automatizētiem līdzekļiem.

Izmantojot savas tiesības uz datu pārcelšanu, jums ir tiesības pieprasīt, lai personas datus tiešā veidā pārsūtītu citam datu pārvaldītājam, kad tas tehniski ir iespējams.

4.7. Tiesības nepiekrist saskaņā ar VDAR 21.pantu.
Ja pastāv Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21.panta 1.daļā paredzēti nosacījumi, datu apstrādei var nepiekrist sakarā ar iemesliem, kas ir saistīti ar konkrētu  jūsu gadījumu.

Minētās vispārējās tiesības nepiekrist ir spēkā attiecībā uz  visiem šajos datu aizsardzības noteikumos aprakstītiem datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas f punkta mērķiem. Citādi nekā uz datu apstrādi reklāmas nolūkos pamatojamas īpašas tiesības  nepiekrist gadījumā (skat. 5. un 7.6. sadaļas), saskaņā ar VDAR tādas vispārējas nepiekrišanas izpilde ir saistoša tika tādā gadījumā, kad jūs mums norādāt lielāka svarīguma iemeslus, piemēram iespējamus draudus jūsu veselībai vai dzīvībai. Turklāt pastāv iespēja vērsties pie nacionālās uzraudzības institūcijas, kas ir atbildīga par datu aizsardzību – Valsts datu aizsardzības inspekcijas vai pie SIA „Lidl Latvija“ datu aizsardzības amatpersonas.