Tekstils

PURE Projekts

PURE projekts - vides un resursu efektivitātei

“Lidl” īpaši svarīga ir ilgtspēja un augstu vides un drošuma standartu ievērošana. Tādēļ kopā ar Starptautiskās sadarbības sabiedrību (GIZ) 2017. gadā “Lidl” ir izstrādājis un īstenojis apmācību projektu PURE. Apmācību programma PURE rada un veicina apzinātību attiecībā uz ilgtspējīgākiem un drošiem vides un drošuma standartiem “Lidl” produktu ražošanas uzņēmumos Ķīnā un Bangladešā.

PURE projekts - vides un resursu efektivitātei

PURE Projekt

“Lidl” īpaši svarīga ir ilgtspēja un augstu vides un drošuma standartu ievērošana. Tādēļ kopā ar Starptautiskās sadarbības sabiedrību (GIZ) 2017. gadā “Lidl” ir izstrādājis un īstenojis apmācību projektu PURE. Apmācību programma PURE rada un veicina apzinātību attiecībā uz ilgtspējīgākiem un drošiem vides un drošuma standartiem “Lidl” produktu ražošanas uzņēmumos Ķīnā un Bangladešā.

PURE Video

Kopš PURE programmas ieviešanas 2017. gada jūnijā, apmācīti jau vairāk nekā 400 atbildīgi fabriku menedžeri 80 uzņēmumos par tādiem tematiem kā atbildīgs darbs ar ķīmiskajām vielām, resursu un enerģijas patēriņa samazināšanu, kā arī ūdens un notekūdeņu pārvaldības uzlabošanu. Darbinieki piemēro iegūtās zināšanas praksē un nodod tālāk saviem kolēģiem pēc “Train the Trainer” principa. Vairāk par to PURE video.

PURE panākumi

Tekstila uzņēmumi

Darbinieki, kas ieguvuši apmācību rezultātā

Apmācīti uzņēmumu menedžeri