"Lidl" iepērk preces no piegādātājiem visā pasaulē. Savam privāto zīmolu preču klāstam mēs nepastarpināti sadarbojamies ar ražotājiem, lai veicinātu atbildīgāku ražošanas metodi. Lai vienmēr zinātu, kur un kā mūsu izstrādājumi ir ražoti, ir būtiski iepazīt savus uzņēmējdarbības partnerus. Arī mūsu pircēji arvien vairāk pieprasa informāciju par mūsu izstrādājumu izcelsmi un to ražošanas metodēm. 

Mūsu nepārtikas preču piegādātāji

Mēs cenšamies sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, ievērojot arī savu prasību pēc caurredzamības. Mēs publicējam attiecīgo preču piegādātāju sarakstus, kur minēta informācija par visu mūsu nepārtikas preču klāstu –  tekstilizstrādājumu, apavu, kā arī ilgstošas lietošanas preču, piemēram, rotaļlietu, sporta aprīkojuma un dārza mēbeļu - ražotājiem. Tāpat kā citi uzņēmumi šajā nozarē, arī "Lidl" lielāko daļu nepārtikas preču klāsta iegūst no neatkarīgiem ražotājiem Āzijas valstīs, piemēram, Bangladešā un Ķīnā. Neskatoties uz vērā ņemamo progresu un ekonomikas izaugsmi šajās valstīs, sociālie un vides apstākļi nav vienlīdz labi. Tāpēc mēs īpaši rūpējamies par atzītu obligāto standartu īstenošanu. Piemēram, "Lidl" nodrošina, lai neatkarīgi vietējie eksperti regulāri pārbaudītu visas uzņēmuma privāto zīmolu nepārtikas preču ražošanas iekārtas atbilstību atzītiem BSCI vai SA 8000 standartiem, un sistemātiski veic uzlabojumus, ja konstatētas nepilnības.

Vairāk informācijas

Mūsu tekstilu un apavu ražotāju saraksts: