Saldūdens

Saldūdens

Ūdens resursi

Ūdens ir cilvēku izdzīvošanai svarīgs resurss. Tādēļ viens no lielākajiem 21. gadsimta izaicinājumiem ir nodrošināt tīra ūdens pieejamību pietiekamā daudzumā aizvien pieaugošajam iedzīvotāju skaitam. 2010. gadā tīra ūdens pieejamību ANO definēja kā cilvēktiesības: ikvienam indivīdam tas ir vitāli nepieciešams gan kā dzeramais ūdens, gan higiēnas vajadzībām. Saldūdens ir neaizstājams arī rūpniecisko un lauksaimniecības produktu ražošanā. 

70% no pasaulē izmantotajiem ūdens resursiem tiek izlietoti lauksaimniecībā – galvenokārt apūdeņošanai un pārtikas produktu ražošanai. 20% tiek izmantoti rūpniecībā un 10% – mājsaimniecībās. Turklāt līdztekus ļoti lielam patēriņam, rūpnieciskie un lauksaimniecības ražošanas procesi veicina arī ūdens resursu piesārņojumu.

Save Water logo

Katrs piliens ir svarīgs – ūdeni taupīt ir viegli

Līdztekus ūdens pārvaldības optimizācijai, mūsu piegādes ķēdē ar “Taupi ūdeni" (Save water) marķējumu mēs vēlamies izglītot arī mūsu klientus, lai viņi atbildīgi izmanto ūdeni. Šis marķējums ir redzams uz to produktu iepakojuma, kuru lietošanai ir vajadzīgs ūdens.

Pateicoties šim marķējumam, klienti jau iepirkšanās un produkta lietošanas laikā var iepazīties ar ūdens taupīšanas principiem. Tas ļauj pilnībā ievērot devīzi: ikvienam vajadzētu darīt visu, lai samazinātu savu ūdens patēriņu un tādējādi dotu ieguldījumu ūdens taupīšanā. Visiem, kuri mājās vēlas iepazīties ar ūdens taupīšanas risinājumiem, esam apkopojuši dažus vienkāršus padomus apzinātai rīcībai, izmantojot ūdeni. 

Ūdens lauksaimniecībā

Atbildīgai ūdens lietošanai

Ūdens ir nevis nākotnes problēma, bet “Lidl” gadījumā – aktuāls temats tagadnē. Lielākā daļa no mūsu ieņēmumiem saistīti ar lauksaimniecības produktiem. Tā kā lielu ūdens daudzumu patērē tieši lauksaimniecība, pašai nozarei arī jāmazina tās radītās negatīvās sekas. Tāpēc mums ir ļoti svarīga atbildīga rīcība saistībā ar ūdens patēriņu un ūdens resursu efektīvu izmantošanu. Lai apzinātos savu tā dēvēto ūdens pēdas nospiedumu (water footprint), mēs varam samazināt ūdens pašpatēriņu un arī izvērtēt ūdens pielietošanas nepieciešamību visā piegādes ķēdē. 

Piemēram, kafijas tases (125 ml) ūdens pēdas nospiedums ir veseli 132 litri, ko galvenokārt veido kafijas koka augšanas procesā patērētais ūdens. Liels ūdens pēdas nospiedums ar ūdeni bagātos reģionos nav tik liela problēma kā sausa klimata apvidos. Tātad nepietiek tikai ar ūdens pēdas nospieduma izvērtēšanu.

“Lidl” ir svarīgi izvērtēt ūdens patēriņu visā piegādes ķēdē, ņemot vērā arī reģionālos izaicinājumus. Šim nolūkam mēs veicam ūdens riska analīzes un strādājam ar piegādātājiem, lai panāktu ilgtspējīgāku ūdens izmantošanu.

“Lidl” pasākumi ilgtspējīgam ūdens patēriņam

Ūdens pārvaldības jomā “Lidl” strādā pie tā, lai aktīvi veicinātu pārmaiņas. Viens no veidiem ir piedāvāt tādu ilgtspējīgu un sertificētu produktu klāstu, kā ražošanas procesā tiek izmantots pēc iespējas mazāks ūdens daudzums. Tāpēc mēs atbalstām videi draudzīgas marķējumu iniciatīvas un vienlaikus nodrošinām vismaz minimālos standartus ilgtspējīgām ražošanas praksēm. Piemēram, “Lidl” iesaistās iniciatīvā “Alliance for Waterstewardship” (AWS), kā mērķis ir sociāli atbildīga, ekoloģiski ilgtspējīga un ekonomiski izdevīga ūdens izmantošana. Precīzāk, AWS ir pirmais starptautiskais standarts, kas izvērtē ūdens patēriņu kādā konkrētā vietā ar neatkarīgu un pārbaudāmu instrumentu palīdzību, balstoties uz sociāliem, vides un ekonomiskajiem kritērijiem. Mēs arī vēlamies vairāk pievērsties tieši ar ūdeni saistītas sertifikācijas jautājumiem, piemēram, “Global GAP Spring”.

2014. gada decembrī “Lidl” iesaistījās “Greenpeace Detox Commitment” iniciatīvā un apņēmās līdz 2020. gadam būtiski samazināt to vienpadsmit ķimikāliju grupu patēriņu un noplūdi vidē, ko “Greenpeace” ir atzinis par prioritārām ķīmiskām vielām tekstilizstrādājumu un apavu ražošanā. Saskaņā ar “Detox Commitment” vismaz reizi gadā mūsu ražošanas uzņēmumos notekūdeņiem un dūņām tiek pārbaudīts bīstamo vielu saturs, lai nodrošinātu ķīmisko vielu prasību izpildi.

Tālāki “Lidl” plāni ūdens pārvaldības jomā 
Papildus jau veiktajiem pasākumiem mēs plānojam publicēt ūdens politikas vadlīnijas, kur definējam mūsu turpmāko rīcību saistībā ar globālajiem izaicinājumiem pieaugošā ūdens patēriņa un piesārņojuma tēmās. Tādējādi mēs vēlamies ne tikai atklāti un saprotami informēt par mūsu aktivitātēm šajā jomā, bet arī iezīmēt citus mērķus un veidus, kā “Lidl” var veiksmīgi palīdzēt risināt globālo ūdens problemātiku. Drīzumā uzzināsiet vairāk šeit.

Ūdens taupīšanas padomi

Ūdens taupīšanas padomi