vistas

Dzīvnieku labturība

Mūsu atbildība par dzīvnieku produktu ilgtspējīgu iegādi

Mūsu piedāvājumā daudzi "Lidl" privāto zīmolu produkti satur dzīvnieku izcelsmes izejvielas. To ražošana ir saistīta ar augstām sociālajām vēlmēm attiecībā uz dzīvnieku labturību. Mēs atzīstam, ka mājlopi un mājputni ir jūtīgas būtnes un esam apņēmušies nepārtraukti uzlabot to veselību un labturību. "Lidl" ņem vērā aspektus, kas saistīti ar veselību veicinošiem lopkopības apstākļiem, piemēram, piekļuvi ganībām vai āra teritorijām. Augsti dzīvnieku labturības standarti veicina ne tikai dzīvnieku labklājību, bet arī mūsu dzīvnieku valsts izcelsmes produkcijas kvalitāti.

Mūsu pasākumi lielākai dzīvnieku labklājībai

Lauksaimniecības dzīvnieku labturība ir svarīga mūsu starptautiskās KSA stratēģijas sastāvdaļa. Kā starpposms starp mūsu piegādātājiem un klientiem, "Lidl" var sniegt ieguldījumu pārtikas mazumtirdzniecības nozares uzlabošanā. Mūsu pasākumu mērķis ir arī radīt caurskatāmību un palielināt izpratni par dzīvnieku labturības jautājumiem. Mēs jo īpaši to varam veicināt ar sortimenta struktūru - dzīvnieku izcelsmes produktu iegādi padarot ilgtspējīgāku.

Dzīvnieku labbūtības standarti

Mēs esam apņēmušies paaugstināt dzīvnieku labturības standartus; veicināt lopkopības apstākļu uzlabošanu. Šī apņemšanās atspoguļojas mūsu līdzdalībā dažādās iniciatīvās un nozares standartos. Lai klienti varētu pieņemt apzinātu pirkuma lēmumu, mēs konsekventi norādām olu audzēšanas veidu. Tādā veidā mēs vēlamies sniegt ilgtermiņa ieguldījumu gan dzīvnieku labturības paaugstināšanā kā tādā, gan arī visā nozarē.

Mūsu piegādātāji ir sertificēti saskaņā ar starptautisko IFS Pārtikas standartu vai ar Lielbritānijas mazumtirdzniecības konsorcija BRC globālo drošas pārtikas standartu.

Standartu turpmāka attīstība

"Lidl" ir apņēmies turpināt dzīvnieku labturības standartu un sertifikācijas sistēmu attīstību.  

Vegānisks sortiments

“Lidl” nepārtraukti paplašina savu vegāno produktu sortimentu.

Sertifikācija

"Lidl" turpmāk vairāk izmantos dzīvnieku izcelsmes produktu marķējumus un sertifikātus, tā nodrošinot klientiem lielāku caurskatāmību un izsekojamību.

Pārredzamība

Mēs veidojam pārredzamu dzīvnieku olbaltumvielu avotu īpatsvaru salīdzinājumā ar augu izcelsmes olbaltumvielu avotiem un sākot ar 2023. finanšu gadu katru gadu publicējam šos rezultātus.

Mūsu pasākumi, koncentrējoties uz klientiem

"Lidl" nepārtraukti paplašina savu vegāno produktu klāstu.

"Lidl" turpmāk vairāk izmantos dzīvnieku izcelsmes produktu marķējumus un sertifikātus, tā nodrošinot klientiem lielāku caurskatāmību un izsekojamību.

Mēs veidojam pārredzamu dzīvnieku olbaltumvielu avotu īpatsvara salīdzinājumu ar augu izcelsmes olbaltumvielu avotiem. Sākot ar 2023. finanšu gadu katru gadu publicējam šos rezultātus.

Salīdzinot ar 2022.

mēs palielināsim savu bioloģisko produktu īpatsvaru mūsu privāto zīmolu sortimentā par 5%.

Līdz 2030. gadam

mēs izveidosim plašāku dzīvnieku izcelsmes produktu klāstu ar augstākiem dzīvnieku labturības standartiem.

Līdz 2025. finanšu gada beigām.

svaigas olas, apstrādātas olas un olas privāto zīmolu pārtikas produktu sastāvā būs 100% no ārpus sprostiem turētām vistām (vismaz kūtī dētas olas).

Mūsu mērķi lielākai dzīvnieku labklātībai

Mēs vēlamies ilgtspējīgi uzlabot dzīvnieku labturību lauksaimniecības lopkopībā. Lai to sasniegtu, mēs izvirzām sev mērķus un apņemšanās.

Mūsu mērķi ar piegādātājiem, ražošanas uzņēmumiem un partneriem

"Lidl" ir apņēmies turpināt dzīvnieku labturības standartu un sertifikācijas sistēmu attīstību.

Turpmākās saistības